A boldogság tanulható

2016. november 4. 13:19 | Fekete Kata

 

Szamosvári Anita boldog. Ez persze önmagában nem lenne hír, ha a békéscsabai tanító nem oktatná, hogyan tarthatják karban a lelki egészségüket a gyerekek és felnőttek. Anita a témában havonta tart foglalkozásokat a felnőtteknek, 45 perces tanórákat gyerekeknek és most képzést szervez Békéscsabán pedagógusok részére.

 

A boldogság sok embernek megfoghatatlan, azt pedig végképp nem értik, hogyan lehet tanulni azt, ami alapesetben az életünk velejárója, hiszen ha boldogok vagyunk, az jó, ha szomorúak, azt szintén az élet részeként kell elfogadni. Szamosvári Anita elmondta, hogy mint oly sok minden, a boldogságra való képesség is tanítható és tanulható, de nem elég beszélni a boldogságfokozó technikákról, azokat gyakorolni is kell, hogy azok a boldogságérzet fokozását eredményezzék.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság Intézete által működtetett Boldogságprogram elindítója és szakmai fejlesztője Bagdi Bella motivációs, személyiségfejlesztő tréner, aki Magyarországon az első aranylemezes pozitív megerősítéseket előadó énekesnő. A Dr. Sonja Lyubomirsky amerikai pszichológus tanulmányára épülő programban jelenleg több mint 19 000 regisztrált tag van. A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, aki a következőt nyilatkozta: "Felemelő érzés olyan ügy mellé állni, amellyel szívből egyetértek!"

Az iskolákban is foglalkoznak a boldogsággal

 - Egyre több iskolában beépítik a mindennapokba a boldogságórákat, én például Békésen tanítom a gyerekeket arra, hogyan érezhetik jól és még jobban magukat, hogyan találhatják meg az életben az apró örömeket. – mondta Szamosvári Anita. - Ez nagyon fontos egy olyan világban, amelyben hajlamosak vagyunk a jót lebecsülni, a rosszat felnagyítani. A kisdiákok játékos formában sajátítják el a pozitív pszichológia kutatásai alapján kimutatott leghatékonyabb boldogságfokozó módszereket. Az írás, olvasás, rajzolás, éneklés és különféle játékos gyakorlatoknak köszönhetően megerősödik az önbecsülésük, fejlesztik a pozitív életszemléletre való képességüket, valamint megismerhetik a testi-lelki egészség megtartásának módszereit.

Szamosvári Anita elmondta még, hogy amerikai kutatások bebizonyították: a boldog gyerekek önbizalma erős, tudnak és mernek pozitívan gondolkodni, egészségesek, hisznek magukban, mernek a felnőttektől segítséget kérni, kreatívak és képesek kiutat találni az őket megérintő problémákból. Ezt kell bennük ,,konzerválni” vagy éppen megerősíteni, hogy felnőttként is hasonlóképpen gondolkozzanak.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet és az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila tudományos szaktanácsadó vezetésével kutatást végzett a 2015/16-os tanévben a Boldogságórák hatékonyságáról. A vizsgálat tesztlapok kitöltésével történt, amelyek három területet mértek: figyelem, kreativitás, Flow-élmény a Boldogságórán, humán és reál tantárgyaknál. Fontos volt az órák sorrendjének betartása, tehát boldogságóra, reál majd humán tantárgy, más osztályokban reál, humán és boldogságóra követték egymást, kizárva ezzel a tanulás lehetőségét. Prof. Oláh Attila megfogalmazta: azokban az iskolákban, ahol tartottak Boldogságórákat, a 3., 4. és 5. osztályos tanulók a Boldogságórán elsajátítottak hatására a figyelem és kognitív tesztekben nyújtott teljesítményeik alapján nyitottabbaknak, érdeklődőbbeknek és kreatívabbaknak mutatkoztak, mint a kontroll csoportbeli társaik. A mérések szerint, a Boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást.

A boldogságórák kutatása mellett, a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságintézete Prof. Oláh Attila és az ELTE szakmai csapatának segítségével először készítette el Magyarország Boldogságtérképét, mely a régiókban élők boldogságát kutatta és mérte fel. Az értékelt adatok alapján örömmel mondható el, hogy Békés megyében boldog emberek élnek!

A boldogság „taníthatóságát” alátámasztó mérések, a boldogság, a mentális egészség és a globális jóllét szoros összefüggésének empirikus bizonyítékai felhívják a figyelmet arra, hogy a pozitív élményállapotok megteremtésének, fenntartásának és fokozásának módszertanát, stratégiáinak és technikáinak oktatását, boldogságórák és fejlesztő programok keretében mind a közoktatás mind a felnőttoktatás részévé kellene tenni.

Minden hónapban más területtel foglalkoznak

A fentieken munkálkodik a 2014-ben „életre hívott” boldogságprogram, és ehhez csatlakozott ez évben a felnőtteknek szóló klubtalálkozók megszervezésével és megtartásával is tenni akaró Szamosvári Anita. A pedagógus elmondta, hogy ezeken a foglalkozásokon minden hónapban más-más területet vesznek górcső alá, így szeptemberben a hála gyakorlása, októberben az optimizmus volt a téma, a november a társas kapcsolatok gondozásáról szól majd és a december, aktuálisan a jó cselekedetekről.

Békéscsabán - ha még nem is az oktatás része, de - már vannak általános iskolák, ahol „tanítják” a Boldogságot a gyerekeknek! Most bővülhet a körük! – zárta lelkesen beszélgetésünket a klubvezető. November közepén a megyeszékhelyen az érdeklődő pedagógusok 30 órás kurzuson sajátíthatják el a Boldogságórák tematikáját, az elméleti és gyakorlati tudás ötvözésével.

FEL