Zöld önkormányzat: A fák pótlásáról is gondoskodik Békéscsaba önkormányzata

2023. január 12. 15:02 | behir

A városnak jelenleg 150 hektárnyi erdeje van, a közterületeken pedig több mint 63 ezer fa áll. Ha egy beruházás miatt ki kell vágni fákat, gondoskodnak arról, hogy legalább annyit ültessenek helyette más területen. A fák gondozásáról, pótlásáról Ádám Pált, a városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökét kérdeztük.

 

– Békéscsaba zöld város erdőkkel, fákkal. Egy ekkora faállomány esetében milyen feladatokat ró az önkormányzatra a fák gondozása?

– A város területén lévő koros fák gallyazása, növényvédelme és a kiszáradt fák kivágása jelentős anyagi terhet ró a város költségvetésére. A megnövekedett lakossági igények, a több alkalommal előforduló viharos erejű szél, vagy éppen az aszályos időjárás miatt megnövekedett az olyan kiszáradt fák száma, amelyeket ki kell vágni. A beruházások, a fák egészségügyi állapota, vágásérettsége, esetlegesen a  balesetveszélyes miatt történő fakivágásokat követően nagy számban végzünk facsemete-visszapótlást, ezáltal a meglévő, nagy mennyiségű faállományunk tovább gyarapodhat.

 

– Mi történik a beteg, elöregedett fákkal?

– Az önkormányzat saját hatáskörben, vagy a lakossági bejelentések alapján végeztet fakivágási munkát a város területén. A kitermelt, tűzifa minőségű faanyagot rászoruló családoknak szállítjuk ki, ezzel segítve a téli fűtést. A mostani télen, a jelentősen megemelkedett energiaárak következtében erre nagy az igény a lakosság részéről.

 

 

– Hogyan pótolják ezeket a fákat, illetve azokat a csemetéket, amelyek nem fakadnak meg?

– Az önkormányzat által ültetett facsemeték kétéves utógondozását a telepítést végző vállalkozások látják el. A munka főként a fiatal fák öntözéséből, esetleges növényvédelméből és koronaalakító metszéséből áll.

 

– Mennyi fát ültettek 2022-ben pótlásként, és kik végezték ezt a munkát?

– A fapótlásokat szakemberek, erre szakosodott helyi vállalkozások és a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. végzi. A fásítottság mértékét szem előtt tartva Békéscsaba méltán érdemli ki a sokszor emlegetett „zöld város” jelzőt. 2022-ben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy tovább gyarapodjon a faállomány a közterületeken. Tavaly összesen 3000 erdészeti csemetét ültettünk el a Lencsésin, az egykori KISZ-tábor helyén, illetve Jaminában, a Mazán László utcában. December 15-ig további 225 darab fát telepítettünk a város területén, melyből 80 darab – lakossági igények alapján – a város több pontján, lakóingatlanok elé került. A többi 145 darab fát tömegközlekedési útvonalak mentén (Kolozsvári utca, Madách utca, Szarvasi út, Bajza utca, Bartók Béla út, Orosházi út), vagy egyéb zöldfelületeken (Hunyadi tér, Gyóni Géza utca, Kazinczy ltp.) telepítettük. További 677 darab fát ültettek a szakemberek a beruházásokhoz kapcsolódóan (útépítések, járdajavítások, kerékpárút-építések – Mokry utca, Ligeti sor –, bábszínház). A vasútberuházás hiányzó 66 facsemetéjének a pótlása is megtörtént 2022-ben (Szerdahelyi út, Gyár utca, vasútállomás előtti tér, 4433-as út). Végül, de nem utolsósorban a MOL-Új Európa Alapítvány által támogatott faültetés részeként tavasszal 20, decemberben pedig három helyszínen (Gerla, Lencsési, Jamina) további 70 darab facsemete ültetése is jelentősen hozzájárult a közterületi faállomány növeléséhez. Így nem meglepő, hogy ligetekkel, virágokkal tarkított tereinek, hangulatos sétányainak köszönhetően Békéscsaba az ország legélhetőbb városai közé tartozik.

További programok »

FEL