Zegzug utcai ingatlant árvereztet el a békéscsabai önkormányzat

2019. augusztus 21. 12:15 | behir

Az árverés szeptember 3-án lesz.

H I R D E T É S

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

 

Békéscsabán, a Zegzug utcában található, belterület 15410 hrsz.-ú, 859 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.

 

Helyrajzi szám: 15410

 

Terület nagysága: 859 m2.

 

Beépíthetőség:

A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

 

Közművek:

Az ingatlannak közvetlen útkapcsolata nincs (karbantartott szórt út mellett fekszik), de jó megközelíthetőséggel bír, a települési hálózathoz jól kapcsolódik. A telekhatáron a vezetékes víz és elektromos hálózat kiépítésre került, vezetékes gáz bekötésre 250 méteren belül lehetőség van. A telek északi végében, a telekhatárral közel párhuzamosan egy (az ingatlannyilvántartásban is feltüntetett) elektromos légvezeték húzódik. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetnie.

 

Az ingatlan fekvése, jellemzői:

Az ingatlan a József Attila lakóteleptől dél-keletre, az úgynevezett „Kastély-szőlők” településrészen, viszonylag újonnan kialakított és beépítés alatt álló kertes lakóövezetben található. A településrész nagy forgalmú főközlekedési útjaihoz jó kapcsolattal, csendes, kis forgalmú környezetben fekszik. A telek az utca középső részében lévő kanyarulatban található, sarki elrendezéssel. A telek északról egy mélyebb csatornaárokkal telekhatáros.

 

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.

 

Az ingatlan kikiáltási ára:

Bruttó 2.400.000 Ft, azaz bruttó kettőmillió-négyszázezer forint.

Az árverés időpontja: 2019. szeptember 3. 930 óra

 

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig 240.000,-Ft-ot, azaz kettőszáznegyvenezer forintot, a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik. 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-870, 66/886-511

 

 

További programok »

Itthon

FEL