Visszatekintő: Dr. Juhász István tanácsnok – Hajrá Békéscsaba

2024. április 19. 12:45 | behir.hu

Öt évvel ezelőtt, 2019. október 13-án volt az előző önkormányzati választás, amikor arról döntöttünk, hogy a 2019–2024-es ciklusban kikre bízzuk a város vezetését. Most arra kértük a békéscsabai képviselő-testület tagjait, foglalják össze az ebben a ciklusban végzett önkormányzati munkájukat. Az alábbiakban dr. Juhász István beszámolóját olvashatják.

Túlzás nélkül állíthatom, hogy rendkívüli esztendőkön vagyunk túl.

A koronavírus okozta világjárvány, a szomszédban dúló háború, valamint az ennek következtében kialakult gazdasági válság nemcsak az országot, de kisebb lakókörnyezetünket is megviselte, sőt érezteti hatását ma is. A 2019-ben megválasztott képviselők alig, hogy elkezdték a munkát, már olyan kihívásokkal találkoztak, amelyekre még sosem volt példa az önkormányzati munkában. Hónapokra „bezárt” a város, a képviselő-testületek nem működhettek, a város elsőszámú vezetője, a polgármester – a Közgyűlés tagjainak véleménye megismerését követően – egyedül határozott a várost érintő legfontosabb ügyekben. A járvány csillapodását követően pedig a város működőképességének fenntartásában jelentkeztek nehezen megoldható gondok az energia árak elszabadulása miatt.

Ma már látszik, hogy túléltük a nehéz időszakokat, sőt olyan tapasztalatokat szereztünk, melyek a hatékonyabb költségkímélő működés irányába mutatnak. Szociális érzékenységem okán mandátumom megszerzése után a Családügyi és Népjóléti Bizottság tagja, alelnöke lettem. Bizottsági munkám végzése során sikerrel tudtam kamatoztatni a szakmai munkám során szerzett élettapasztalatomat. A rászorulók problémáit kellő érzékenységgel tudtam és tudom képviselni, hiszen a munkavégzésem során az általam képviselt ügyekben és hivatali eljárásokban oly sokszor tettem ezt. Számtalan rászorulónak sikerült életük krízishelyzeteiben – a Szociálpolitikai Osztály dolgozóival együttműködve – segítséget találni. Az idei költségvetés tárgyalásakor indítványt tettem arra vonatkozóan, hogy a 70 év feletti, rászoruló nyugdíjasok biztonságuk érdekében 8 millió forint összegben támogatást kaphassanak szén-monoxid érzékelő berendezés vásárlásához. A pályáztatási feltételek kidolgozása az osztály által folyamatban van. 

 

Juhász István, Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának civil ügyekért felelős tanácsnoka mondja el köszöntő beszédét

 

Békéscsaba civil szervezeteinek életét, - mint civil ügyekért felelős tanácsnok - az egyesületek vezetőivel való találkozásaim, az általuk szervezett rendezvényeken való közszerepléseimen keresztül ismertem meg és támogattam az elmúlt időszakban. Már a civil szervezetekkel való első találkozásaim meggyőztek arról, hogy városunkban milyen pezsgő civil élet folyik, mennyire sokszínű tevékenységet végeznek szervezeteink a közjó érdekében, és a rendezvényeik milyen nagyszámú érdeklődőt mozgatnak meg. Bevallom, hogy képviselői munkám során az időseket tömörítő egyesületek, szervezetek kerültek legközelebb a szívemhez. Itt tapasztaltam meg azt, hogy a nyugdíjas korosztálynak mennyire fontos a környezet megbecsülése, s milyen fontos dolog az, hogy az aktív munkavégzés megszűnése után mások számára, a közösség érdekében tovább dolgozhassanak. A hosszú évek felhalmozott élettapasztalata tanulságul szolgál valamennyiőnk részére. A legtöbb szervezet nehéz anyagi körülmények között működik. Ezt felismerve a 2024. évi költségvetés tervezése során javaslatomra a nyugdíjas civil szervezetek 2 millió forint többlettámogatásban részesülnek az idei évben.

Nem közhelyes megállapítás az, hogy Békéscsaba a kultúra fellegvára! Éppen ezért megtiszteltetésnek tekintem azt, hogy a helyi közéletet, kultúrát alakító döntéseinek meghozatala során a közművelődés fejlesztésében elkötelezett tagokkal együtt a Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság munkájában is részt vehetek. Szeretett városunk tele van a kultúrát, közművelődést, hagyományőrzést igénylő emberekkel. Meggyőződésem, hogy a civil társadalmi szervezetekkel, nemzetiségiekkel, kisebbségi csoportokkal történő együttműködés tovább gyarapíthatja a kulturális rendezvények iránt érdeklődők számát. Tanácsnoki feladataim ellátásáról évente beszámoltam a Közgyűlésnek. A Hajrá Békéscsaba frakció vezetőjeként képviselő társaimmal együtt minden alkalommal értékeltük a testületi üléseken tárgyalt napirendeket, tájékoztatást adva egy-egy közgyűlési döntés indokáról, várható társadalmi hatásáról. Fontos feladatomnak tekintem, hogy a lakossági kérések és észrevételek közvetítése a városvezetés részére megtörténjen.

A következő választási ciklusban legfontosabb feladatomnak a fenn írtak folytatásán túl az esélyegyenlőség megvalósítását tekintem, mert ennek megteremtésére van szükség a város különböző területén élők környezetének javítása érdekében. Békéscsaba városrészei több figyelmet érdemelnek!

Galéria

További programok »

FEL