Választási közlemény

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának választási közleménye.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Áder János köztársasági elnök –Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően – az országgyűlési képviselők általános választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezései értelmében a választás napján minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik, amely választott tagokból és a jelöltek, illetőleg jelölő szervezetek által megbízott tagokból áll. A bizottságok választott tagjait és szükséges számban póttagokat – a helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján – a települési önkormányzat képviselő-testülete választja négy évre az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

 

Szavazatszámláló bizottságnak választott tagja lehet az adott településen (Békéscsabán) lakcímmel rendelkező, a központi választási névjegyzékben szereplő magyar állampolgár.

Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja:

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt,

i) párt tagja,

j) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

k) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

l) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

 

Kérjük, hogy aki választott tagként szívesen részt venne a szavazatszámláló bizottságok munkájában, az töltse ki, írja alá és adja le az e célra rendszeresített jelentkezési lapot. Kérjük, hogy a laphoz csatolják:

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát és
  • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát (megválasztása esetén a díjazás számfejtéséhez szükséges).

 

A jelentkezési lapok postai úton vagy személyesen adhatók le Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., földszint 57. számú iroda). A beérkezési határidő: 2018. február 8. (péntek) 16 óra.

 

Jelentkezési lap kérhető a választási ügyfélszolgálati irodán (Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 57. számú iroda, telefonszám: 66/510-184) vagy letölthető a http://valasztas.bekescsaba.hu internetes oldalról.

 

A tagok megválasztásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2018. februári ülésén hoz határozatot, a döntésről a jelentkezőket március hónapban értesítjük.

 

Kérjük Önöket, a jelentkezésnél legyenek figyelemmel arra, hogy eskü- vagy fogadalomtételt követően a szavazatszámláló bizottsági tagoknak minden választás előtt felkészítő oktatáson kell részt venniük, a választás napján a feladatok ellátása a hajnali óráktól késő estig folyamatos jelenlétet és odafigyelést igényel.

 

Várjuk szíves jelentkezésüket.

 

 

Dr. Bacsa Vendel jegyző,

a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

Megosztás:

Címke: