Választás, népszavazás 2022 – fontos tudnivalók

2022. január 21. 16:40 | behir

Áder János köztársasági elnök – Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően – az országgyűlési képviselők általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki. A köztársasági elnök – ugyanerre a napra – négy kérdésben országos népszavazást tűzött ki. A Békéscsabai Helyi Választási Iroda közleménye.

 

A választási rendszer

 

Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján a választás általános, egyenlő, közvetlen és titkos. Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. A választásokat ún. vegyes választási rendszerben bonyolítják le, amelynek megfelelően 106 egyéni választókerületi képviselő mellett 93 képviselő országos listáról jut képviselői mandátumhoz.

Egyéni választókerületben a képviselőjelölt párt egyéni jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. Az egyéni választókerületben történő jelöltállításhoz legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges. Egy személy akár több képviselőjelöltet is ajánlhat, az ajánlás ún. ajánlóíveken történik.

Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 14 megyében és a fővárosban – összesen legalább 71 egyéni választókerületben egyéni képviselőjelöltet állított. Nemzetiségi listát – nemzetiségenként egyet – az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 %-ának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a fentieknek megfelelően két szavazólapot kapnak a szavazókörben: mindenki szavazhat egyrészt az egyéni választókerületi képviselőjelöltek valamelyikére, valamint leadhatja szavazatát pártlistára vagy – nemzetiségi választópolgárként – nemzetiségének listájára.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok kizárólag pártlistára adhatják le szavazatukat, egyéni képviselőjelöltre nem voksolhatnak.

 

Nemzetiségi névjegyzék

 

Azon választópolgárok, akik nem kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, vagy kérték ugyan, de csak a nemzetiségi önkormányzati választásokra kiterjedő hatállyal, pártlistán adhatják le szavazatukat.

Akik az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal 2022. március 18. napjáig (péntek) kérték vagy kérik nemzetiségi névjegyzékbe vételüket (az erre rendszeresített űrlap „B” rovatát is bejelölték), pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

Fontos, hogy akik korábban (akár a 2014. évi vagy 2018. évi általános választások előtt) kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, és kérelmüket nem vonták vissza, azok jelenleg is a nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek! Amennyiben ők továbbra is (ugyanabban) a nemzetiségi névjegyzékben kívánnak szerepelni, nincs tennivalójuk. Amennyiben korábban kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal, de 2022. április 3. napján mégis inkább pártlistára kívánnak szavazni, kérelmüket legkésőbb 2022. április 1. napjáig (péntek) módosíthatják.

 

A választópolgárokat érintő további fontos határidők

 

Jelöltet ajánlani 2022. február 25. napjáig (péntek) lehet.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik valamely külképviseleten kívánnak szavazni, külképviseleti névjegyzékbe vételüket 2022. március 25. (péntek) 16 óráig kérhetik.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik a lakóhelyüktől eltérő belföldi településen kívánnak szavazni, 2022. március 25. (péntek) 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési kérelmet.

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

  1. a) a helyi választási irodához
  2. aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb március 30. (szerda) 16 óráig,
  3. ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1. (péntek) 16 óráig,
  4. ac) 2022. április 1. (péntek) 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton április 3. (vasárnap) 12 óráig,
  5. b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb április 3. (vasárnap) 12 óráig

kell megérkeznie.

Szavazni belföldön 2022. április 3. napján (vasárnap) reggel 6 és 19 óra között lehet.

 

Választási Bizottság

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2022. január 27. napján megtartásra kerülő soron kívüli ülésén választja meg a Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

 

A bizottság legfontosabb feladata a választások során a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap adattartalmának jóváhagyása, a választókerületi eredmény megállapítása és a választással kapcsolatos kifogások elbírálása.

A bizottság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@bekescsaba.hu.

 

Választási Iroda

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda (amely egyúttal az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatait is ellátja) címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú irodában (Haán Lajos tárgyaló). Az ügyfélszolgálaton felvilágosítás kérhető, továbbá benyújthatók a külképviseleti névjegyzékbe vételre, átjelentkezésre, mozgóurna igénylésére irányuló, valamint az ún. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek. Az ügyfélszolgálati iroda közvetlen telefonszáma: 66/886-653. A Választási Iroda honlapja elérhető a www.bekescsaba.hu oldalon, a Választás menüpont alatt.

A járványhelyzetre tekintettel kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy minden olyan eljárásnál, amelynél erre e jogszabály lehetőséget biztosít, részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést. Személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálaton az orrot és szájat eltakaró maszk és kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük továbbá, hogy kizárólag egyedül (kísérő nélkül) érkezzenek.

 

Változik több szavazókör helye

 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy az alábbi szavazókörök címe megváltozott:

szavazókör sorszáma

korábbi helyszín

új helyszín

16.

Kétegyházi út 3. (Inkubátorház)

Kétegyházi út 1. (Esélyteremtési Igazgatóság)

20.

Petőfi u. 1. (Petőfi U. Ált. Iskola)

Wlassics sétány 4/1. (Százszorszép Óvoda)

23.

Petőfi u. 1. (Petőfi U. Ált. Iskola)

Andrássy út 56. (Andrássy Gimnázium)

58.

Dobozi út 178. (Réti Sas Italbolt)

Dobozi út 208. (Fallabda Centrum)

 

Fenntartóváltás okán változott továbbá a 32. és 36. számú szavazókörök elnevezése Baptista Általános Iskolára, ugyanakkor a cím továbbra is Szent László utca 17.

A Nemzeti Választási Iroda által kiküldésre kerülő értesítők már az új szavazóköri helyszíneket tartalmazzák.

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a korábbi választásoktól eltérően a Békéscsabán átjelentkezéssel szavazó választópolgárok részére – a szavazás gördülékeny lebonyolítása érdekében – külön szavazókör került kijelölésre. Ennek megfelelően az átjelentkezéssel Békéscsabán szavazókat a 69. számú szavazókörben várják, a Széchenyi u. 4. szám alatti Csabagyöngye Kulturális Központban. Az átjelentkezéskor készülő értesítő már ezt a címet fogja tartalmazni.

 

Az országos népszavazás

 

A 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáson az alábbi kérdések szerepelnek a szavazólapokon:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

 

A népszavazásra az országgyűlési képviselők általános választásával egy eljárásban kerül sor. Ennek megfelelően a választópolgárok ugyanabban a szavazókörben adhatják le szavazatukat, ahol az országgyűlési választásokon szavaznak. A benyújtásra kerülő névjegyzéki kérelmek (átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel, mozgóurna igénylése) az országgyűlési képviselők választására és a népszavazásra egyaránt kiterjednek.

Dr. Bacsa Vendel

jegyző, a Választási Iroda vezetője

További programok »

FEL