Tudnivalók az özvegyi nyugdíjról

2022. november 11. 11:09 | behir.hu

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat.

Az özvegyi nyugdíj a hozzátartozónak akkor jár, ha az elhunyt nyugdíjas volt, vagy a jogosultsághoz előírt szolgálati időt megszerezte.

Annak, aki élettársi kapcsolatra tekintettel igényli az ellátást, az özvegyi nyugdíj abban az esetben állapítható meg, ha elhunyt élettársával annak haláláig, legalább tíz évig megszakítás nélkül együtt élt. Ha közös gyermekük született, a jogosultság már egy év megszakítás nélküli együttélés esetén is megállapítható.

Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személyek esetében az özvegyi nyugdíj kizárólag akkor jár, ha az özvegy házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. 

Az, akinek házastársa a házasság megkötésekor az öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a kapcsolatból közös gyermekük született, vagy ha a házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek.

A jogosultak részére egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat állapítanak meg, ami a másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíj akkor jár, ha az özvegy a házastársa halálakor az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű. Aki házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik, szintén jogosult az özvegyi nyugdíjra.

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL