Toldi utcai ingatlant árvereztet el a békéscsabai önkormányzat

2021. október 20. 06:16 | behir.hu

A licit 4 millió forintról indul.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A Toldi utcában található, Békéscsaba 9185 helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Helyrajzi szám: 9185

Területe, megnevezése: 732 m2 , beépítetlen terület

Az ingatlan a város nyugati részén, Erzsébethely, ismertebb és többet használt nevén Jamina elnevezésű városrészben, a városrész keleti, belvároshoz közelebbi részén találhatóak. Környezetükben elsősorban a településrészre jellemző családi házak, sorházi lakások, 4 emeletes tömblakások találhatók.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közműellátottság: A környék infrastrukturális és közmű ellátottsága teljes. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. A telek felülete zöld növényzettel borított, felépítmény nem található rajta, kerítetlen.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlan tehermentes, jelenleg nem áll hasznosítás alatt. Az értékesítendő ingatlannak a Békéscsaba 9186 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal történő összevonására nincs lehetőség.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint, a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008-00000000 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

 

Az árverés ideje: 2021. november 18., de. 1000(csütörtök)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu – Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok).

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-870.

További programok »

Itthon

Számos rendelet hatályát meghosszabbította a kormány a háború miatt

Június 1-jével lejár a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet Magyarországon, a május 26-ai Magyar Közlöny alapján azonban számos ezen időszak alatt hozott rendeletet meghosszabbít a kormány, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.
10:30
FEL