Kalapács alatt egy, a Mikes és Toldi utca sarkán található telek

2021. október 19. 19:23 | behir.hu

Az árverés november 18-án lesz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A Mikes és Toldi utca sarkán található, Békéscsaba 9186 helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Helyrajzi szám: 9186

Területe, megnevezése: 2013 m2 , beépítetlen terület

Az ingatlan a város nyugati részén, Erzsébethely, ismertebb és többet használt nevén Jamina elnevezésű városrészben, a városrész keleti, belvároshoz közelebbi részén találhatóak. Környezetükben elsősorban a településrészre jellemző családi házak, sorházi lakások, 4 emeletes tömblakások találhatók.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közműellátottság: A környék infrastrukturális és közmű ellátottsága teljes. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. A telek felülete zöld növényzettel borított, felépítmény nem található rajta, kerítetlen.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint, a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Az ingatlan az NKM Áramhálózati Kft. jogosult javára bejegyzett vezetékjog kivételével tehermentes, jelenleg nem áll hasznosítás alatt. Az értékesítendő ingatlannak a Békéscsaba 9185 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal történő összevonására nincs lehetőség.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008-00000000 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

 

Az árverés ideje: 2021. november 18., de. 1100(csütörtök)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

 

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu – Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok).

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-870.

További programok »

Itthon

Számos rendelet hatályát meghosszabbította a kormány a háború miatt

Június 1-jével lejár a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet Magyarországon, a május 26-ai Magyar Közlöny alapján azonban számos ezen időszak alatt hozott rendeletet meghosszabbít a kormány, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.
10:30
FEL