Tilos alkoholt inni közterületen január 3-ig

2020. december 24. 11:13 | behir

Szerda este jelent meg az erről szóló szóló kormányrendelet.

A Kormány 656/2020. (XII. 23.) Korm. rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás év végi korlátozásáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

December 24-től 2021. január 3-ig azon a közterületen is tilos szeszesitalt fogyasztani, ahol ezt más jogszabály nem tiltja.

Ez a rendelet a kihirdetését csütörtökön lépett hatályba, és 2021. január 3-án hatályát veszti.

 

FEL