Tankötelezettség halasztása: idén január 18-ig lehet beadni a kérelmeket

2022. január 10. 17:15 | Vincze Attila

Idén január 18-ig lehet beadni a tankötelezettségi halasztási kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz. 2020 óta csak a szülő vagy gyám adhatja be az erre vonatkozó dokumentumokat, vagyis nem az óvodák döntik el, hogy iskolaérett-e az odajáró gyermek vagy sem. Tavaly az Oktatási Hivatal a kérelmek 96 százalékát fogadta el.

A békéscsabai Mackó-Kuckó óvodában idén több kisgyermek is betölti augusztus 31-ig a hatodik életévét, azaz tankötelessé válik. Azonban, ha a szülő úgy gondolja, hogy a gyermeke még nem elég érett az iskola elkezdéséhez, kérelmezheti az Oktatási Hivatalnál, hogy még egy évig az óvodában maradhasson. Ezt 2020. január 1-je óta csak a szülő vagy a gyám kezdeményezheti, az óvoda nem hozhat döntést a kérdésben, legfeljebb csak ajánlást tehet.

– A pedagógus segíthet a szülőnek, hogy irányt mutasson, vagy esetleg tanácsot adjon abban, hogy az adott kisgyermek az óvodai közegben hogyan fejlődik vagy a képességei alapján iskolába járhat-e, de sajnos a döntést már nem mi hozzuk meg, tehát a szülő teljesen egyénileg felel azért, hogy a gyermeke marad-e még egy évig az óvodában. A folyamatot ő indítja el – fogalmazott az óvoda vezetője.

Botta-Dukátné Orczifalvi Éva elmondta, hogy idén 2022. január 18-ig lehet benyújtani a tankötelezettségi halasztási kérelmeket Ügyfélkapun és postán keresztül. Az óvodavezető hangsúlyozta, hogy a kérelem mellé érdemes pedagógiai szakvéleményt vagy szakorvosi igazolást is csatolni, mert leginkább így biztosítható, hogy a dokumentumokat elbíráló Oktatási Hivatal a megfelelő döntést hozza majd meg. Azonban a Pedagógiai Szakszolgálat bevonásával lehetőség van a hivatalos eljárás megkerülésére is. Mint, ahogy az Oktatási Hivatal szerkesztőségünknek küldött levelében írja:

"A szülő (gyám) az Oktatási Hivataltól függetlenül felkeresheti a Pedagógiai Szakszolgálatot.  Amennyiben a szakértői bizottság sajátos nevelési igényt (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget (BTMN) tár fel gyermeknél, és szakértői véleményben január 18-ig javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodába járjon, iskolahalasztási kérelmet nem szükséges benyújtani már a OH-hoz. Az így kapott szakértői véleményt a szülőnek (gyámnak) az óvodában kell bemutatnia, az óvoda pedig annak alapján rögzíti a köznevelés információs rendszerében (KIR), hogy a gyermek még egy év nevelési évig óvodába járhat.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közlése szerint tavaly ilyenkor országosan több mint 16 ezer tankötelezettségi halasztási kérelem érkezett be az Oktatási Hivatalhoz. Akkor 96 százalékában helyt adtak a szülők kérelmének, szakértő kirendelésére az esetek mintegy felében volt szükség.

További programok »

FEL