Szarvas Péter: A következő ciklusban is Békéscsaba fejlődése a cél

2024. június 23. 08:32 | Varga Diána

Június 9-én lezajlott többek között a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választása. A névjegyzékben szereplő 46 772 választópolgár 56,69%-a, azaz 26 513 fő szavazott Békéscsabán. A voksolók 61,73%-a, azaz 16 951-en Szarvas Pétert választották polgármesternek, így októberben már a harmadik ciklusát kezdi polgármesterként. A városvezetőt az eredményekről és a további tervekről kérdeztük a 7.TV Aktuális című műsorában.

 

– Kérem, hogy értékelje a választási kampányt. Mennyiben volt más az idei, ha egyáltalán más volt, mint az előzőek?

– A harmadik választási kampányban dolgoztam, voltam résztvevő. Mind a három egy kicsit más volt. 2024-ben bővült a szereplők köre, hiszen egy civil egyesület is elindult a megszokott szereplők mellett és elég harsány kampányt folytatott. Nem lehetett nem észre venni ezt a civil csapatot. Amikor a kampány elindul, azt gondolom minden közéleti politikai szereplőkben van egy félelem, hogy esetleg durva hangnem, sárdobálás, oda nem illő eszközök, módszerek, mondatok keverednek a kampánygondolatok közé. Azt gondolom, így, a választás után, hogy ezt a határt nem lépte át a békéscsabai kampány. Még ha voltak is benne az én ízlésemtől eltérő megnyilvánulások, jelenetek, esetleg mondatok, gondolatok, összességében azt gondolom, hogy megbotránkoztató, negatív, kirívó esetek nélkül zajlott Csabán a kampány, ennek örülök. Ahogyan annak is, hogy rengetegen mentek el szavazni, senkiben nincs olyan kétely, hogy ha többen mentek volna voksolni, máshogy alakult volna a végeredmény. A csabaiak közül sokan fejezték ki a szándékukat, akaratukat, és ezt nagyon fontosnak tartom.

 

– A végeredmény alapján a Hajrá Békéscsaba Egyesület adja a legnagyobb létszámban a következő testület tagjait.

– Nagyon örülök a saját polgármesteri eredményemnek, hiszen 16 ezer szavazatot kaptam. Lényegében pont annyit, mint 5 évvel ezelőtt. Az évek során a szimpátia, rokonszenv általában csökkenni szokott egy polgármesternél, hiszen rengeteg olyan ügy van, amelyben a lakosság pozitív intézkedést vár, de valamilyen okból: jogszabályok, pénzügyi forráshiány, vagy harmadik szereplő nem akarása miatt nem lehet az adott állampolgár ügyén segíteni. 2024-ben mégis ugyanúgy 16 ezer szavazatot kaptam polgármesterjelöltként, mint 5 évvel ezelőtt. Ez nagyon örvendetes és köszönöm szépen a csabaiak bizalmát. A Hajrá Békéscsaba Egyesület ebben az 5 évben bizonyította, hogy érdemes volt 2019-ben a jelöltekre szavazni. Eredményes, hatékony, jó munkát végeztek a képviselők a városi közgyűlésben. Minden helyi érdeket megjelenítő javaslatot, előterjesztést támogattak a képviselőtársaim, a Hajrá Békéscsaba képviselői. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó bázis volt a pozitív városi önkormányzati döntéshez ez a frakció. A Hajrá Békéscsaba közel 9 ezer szavazatot kapott a 12 választókörzetben. Örömmel tölt el, hogy különösebben pártkötődés nélkül, de mégis ügyes, okos, rátermett képviselőknek a békéscsabaiak ilyen bizalmat adtak. Ugyanazt a hatékony, a város, a lakosok érdekében, a csabaiak szolgálatában végzett munkát ígérik, amit eddig tettek.

 

– Most fordul először elő az, hogy gyakorlatilag nyár elején megválasztottuk azt a testületet, amely majd csak októberben áll föl és kezdi meg a munkáját. A következő hónapokban Ön mit vár, milyen feladatok lesznek és hogyan alakul, vagy átalakulnak-e a döntések a közgyűlésben?

– Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy központi jogszabály, a parlament hozta ezt a döntést, hogy június 9-én van a választás, de az új testület, illetve ahol változás van, az új polgármester csak október elsejétől gyakorolja a jogokat. Három és fél hónapnyi interregnum következik, amikor a régi testület és a régi polgármester dolgozik, döntéseket hoz. Nem félek ettől az időszaktól. Kettő közgyűlésünk biztos lesz még. Ebben az időszakban lehet, hogy kell soron kívüli ülést is tartani. Megismertem a képviselőtársaimat ezalatt az 5 év alatt, és a közgyűlési vitáknak, kritikáknak mindig is helye volt. A véleményalkotás, a véleménynyilvánítás jogát soha nem korlátoztuk. Úgy gondolom, hogy ebben a három és fél hónapos átmeneti időszakban azok a képviselőtársak, akik leköszönnek, ők is hatékonyak lesznek, figyelni fogják az előterjesztéseket, és ugyanolyan felelősségteljesen fognak szavazni, ahogy eddig tették.

 

– Adódik a kérdés, hogy mikor lesz a jelenlegi testület utolsó közgyűlése, mikor várható az alakuló ülés az új testülettel?

– Az biztos, hogy június 27-én közgyűlés lesz, 43-44 napirendi ponttal. Az is biztos, hogy szeptemberben kell közgyűlést tartani, hiszen a nyári időszakban is összegyűlnek olyan ügyek, amelyekről a döntés nem halasztható tovább. Soron kívüli közgyűlés is lehetséges, ha feltétlenül kell, az megtartható a nyáron is. A bizottságok, szakbizottságok tudnak döntést hozni a nyári időszakban, még közgyűlési hatáskörben is, így tervezzük ezt az időszakot. Az élet nem áll meg, a békéscsabai képviselők és a bizottsági tagok dolgoznak, hogyha szükséges.

 

– Az alakuló ülés mikorra várható?

– A jogszabály azt írja, hogy az október elsejét követő 15 napon belül az alakuló ülést össze kell hívni, és lehetőség szerint az új város irányítási rendszerre a javaslatot le kell tennem a közgyűlés elé, vagyis az alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági tagokat illetően konkrét személyi javaslatot kell majd a közgyűlés elé tenni. Bízom abban, hogy ez az idő, ami még addig hátravan – körülbelül négy hónap – addig megfelelő módon kialakíthatóak azok az egyezségek, azok a tárgyalások végén megszületett döntések, amelyek a nyugodt, higgadt városvezetést biztosítani tudják 2024 október elsejétől, 5 éven keresztül.

 

– A következő ciklusban terveznek-e, vagy gondolkodnak-e azon, hogy a Hajrá Békéscsaba koalícióra lépjen bármely csoporttal itt Békéscsaba ügyei érdekében?

– Ez abszolút jó kérdés és a Hajrá Békéscsaba képviselőcsoportja biztos, hogy nyitottságot fog erre mutatni. Én magam is így vagyok. Minél stabilabb a városi döntéshozatal, annál nyugodtabb a városi közélet is. A Hajrá Békéscsaba képviselőcsoportja jelenleg 7 tagból áll a 17 tagú testületben. Egészen biztos, hogy kell egyeztetést folytatni az elkövetkező időszakban más képviselőcsoportokkal vagy akár képviselőkkel is. Ebben az 5 évben, aminek az utolsó időszakát éljük, a Fidesz képviselőcsoportjával lényegében egyeztetett módon történt a városházi döntéshozatal. De ha valaki fellapozza az 5 év összes közgyűlési döntését, és megnézi, hogy több mint 90%-ban egyhangú döntések születtek, akkor jól látható, hogy alapvetően olyan előterjesztések kerülnek a közgyűlés vagy a bizottságok elé, amelyek a teljes körű bizalmat vívják ki. Még akkor is így volt ez – a Covid-19 járvány idején – amikor közgyűlési hatáskörben polgármesterként egyedül én döntöttem. Egyszer 7, másodszor 6 hónapig tartott ez az időszak. Soha egy képviselő sem kifogásolta az egy személyben hozott döntéseimet, melyeket a csabaiak szolgálatában, érdekében hoztam meg. Utólag minden döntésemet bemutattam, előzetesen a legfontosabbakról akkor is egyeztettem a Covid-19 járvány idején a képviselőcsoportokkal. Örülök annak, hogy ezt is rokonszenv fogadta. A válaszom még korai lenne, hiszen a választás után még csak néhány nap telt el. Még bennem is érlelődnek a gondolatok, a tervek, hogy hogyan álljunk a városi döntéshozatal megszervezéséhez. De természetesen a nyári hónapokban nem lesz pihenés, hanem ezzel is törődni kell, hogy mikor odaérünk szeptemberre, október elejére, addig kiforrott elképzeléssel tudjak a képviselők elé lépni.

 

– Polgármesterként, aki a harmadik ciklusát kezdi, milyen tervekkel vág neki a következő 5 évnek?

– Alapvetően három lábon kell állnia a polgármesteri munkának. Az egyik, hogy a város gazdasági erejét fokozni tudja, amennyire az ő kezében van a döntés, irányítás. Ha a város gazdasági ereje nő, több cég van, nagyobb a foglalkoztatás, a befizetett helyi adó, a vásárlóerő a városban, akkor az egész város fejlődni tud. Biztos, hogy az elkövetkező időszakban ezzel is nagyon sokat kell törődni. Régebben nem voltak összefüggő, nagyobb iparterületeink, most vannak, ezeknek a hasznosítása a következő öt évben nagyon fontos feladat lesz. Minden csabai érdeke, hogy az iparterületek betelepüljenek cégekkel, gyárakkal, ott munka folyjon. A másik, hogy a város urbanizációs fejlettsége évről évre növekedjen. Ennek azt gondolom, ebben a 10 évben megfeleltünk, hiszen középületek, út-, járda-, játszótér-, sporteszköz, sportpálya, kulturális fejlesztések voltak az elmúlt 10 évben. Jól látható, a csabaiak által elismert módon fejlődött a város ezen a téren, folytatnunk is kell ezt a munkát. Óvodáink, bölcsődéink, szociális intézményeink infrastruktúrájában, kerékpárúthálózatban vannak hiányzó láncszemek, ezt tervezni, fejleszteni kell. A harmadik láb, hogy a városban a választópolgárok, az itt élők felé nyitott szemlélettel, nyitottsággal kell állnunk. Egy közvetlen, jó viszonyt kell ápolni akár civil szervezetekkel, akár egy egyénnel is. Én mindig is ilyen voltam ebben a 10 évben, de korábbi munkahelyeimen is ezt a szemléletet, ezt a közvetlenül megközelíthető, nyitott polgármesteri stílust fogom folytatni. Fogadóórákkal, fogadónapokkal, a piacon megállítva, vagy éppen egy fagylalt elfogyasztása közben, vagy egy kávéházban, ha kávét iszok, meg odajönnek, megkérdeznek az emberek, elmondják a problémát. Ez sohasem gond, sohasem probléma. Ezt a stílust, ezt a nyitottságot fogom az elkövetkező 5 évben is mutatni a városlakók felé. Mert ha ezt nem tesszük, akkor nem értesülünk problémákról, kritikákról, észrevételekről, és akkor nem tudunk megoldást kínálni. A gazdasági erő, a megtartó képesség és a város urbanizációs fejlettség növelése, valamint az itt élők felé a nyitottság fenntartása az alappillére egy jó városvezetői munkának.

 

– Van olyan terve, ami a következő néhány hónapban polgármesterként prioritást élvez? Az elmúlt percekben általánosságban beszélt a következő öt évről, de vannak olyan feladatok, amelyeket már megkezdtek, és folytatni kell, vagy most fognak elkezdődni.

– Az iparterületek betelepítése nagyon fontos feladat. A napokban is volt egy tárgyalás egy német gépipari érdeklődő céggel, ahol bemutattuk a területeket, Békéscsaba jelenlegi helyzetét, hogy miért vagyunk jó vonzerővel bíró település, ahol szívesen látjuk a befektetőket. Szinte heti munka, hogy az érdeklődők felé megküldjük a kért adatokat, anyagokat, személyesen fogadjuk őket, a nyáron ez egy kiemelt program lesz. Emellett van két, illetve három olyan jelentős beruházás, ami kapcsán nagyon sok részletkérdés kerül elém, döntéseket kell hozni. Az egyik a József Attila utca és a Deák utcát összekötő híd sokak által várt befejezése, és az Ásító inas szobrának kihelyezése, valamint a másik oldalon a trafik felújítása, ennek nyomon követése. A másik a jaminai bölcsőde megépítése. Ennek kapcsán a közbeszerzési eljárás elindult. Reméljük, hogy sikeres lesz, meglesz a kivitelező, és ősszel, kora télen a kivitelezés elindul az Erzsébet lakóparknál. A harmadik beruházás a Kórház utcai futballpályánál zajlik: a jó néhány évvel ezelőtt megépült új lelátón van olyan komoly munkálat, ami az ottani komfortot növelni fogja. Ez összefüggésben van azzal, hogy visszajutott a futballcsapat az NB II-be. Szeretnénk ezt akként a szurkolók számára meghálálni, hogy nagyobb komfortot adunk az épületnek. A vége felé jár Békéscsabán a sportinfrastruktúra-fejlesztés, de vannak még hátra feladatok a fürdőben, a súlyemelőknél és az atlétáknál.

További programok »

FEL