Sokan félvállról veszik a vezetéstől való eltiltást. Nagy hiba!

2021. július 15. 13:10 | behir.hu

Ezúttal két különálló írást „fésültünk” össze. A cikk első felében a Gyulai Törvényszék egy, az eltiltás hatálya alatt, ittasan közlekedő békéscsabai férfi esetét közli, míg a dolgozat másik részében a kreszvaltozas.hu beszámolója az eltiltás szankcióit ecseteli.

A Békéscsabai Járásbíróság 2021. július 8-án megtartott tárgyalásán bűnösnek mondta ki a vádlottat eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében.

Ezért a bíróság, mint többszörös visszaesőt 2 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra és 8 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

Továbbá rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, valamint az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról. Kötelezte továbbá a vádlottat az eljárás során felmerült 97. 455 forint bűnügyi költség megfizetésére. 

A tényállás szerint a vádlott – aki vezetői engedéllyel korábban sem rendelkezett, illetve őt 2017. június 22-én kelt határozatával a bíróság 6 évre el is tiltotta a közúti járművezetéstől – 2021. július 6-án reggel nagyobb mennyiségű szeszes ital elfogyasztását követően felült segédmotoros-kerékpárjára, majd azzal Békéscsaba lakott területén belül közlekedett.

A rendőrség még aznap, 10 óra 39 perckor intézkedés alá vonta, majd előállította. Az elfogyasztott szeszes ital a vádlott szervezetében súlyos fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség súlyosabb végrehajtási fokozat és a vádlott feltételes szabadságra bocsátása kizártságának megállapítása, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

 

Egyre gyakoribb a gépjárművezetéstől való eltiltás figyelmen kívül hagyása

A fenti témához kapcsoljuk a kreszvaltozas.hu Bűncselekmény lett, ha valaki vezet az eltiltás ideje alatt című írását, íme:

Szigorúbban bírálja el mostantól a hatóság, ha valaki járművet vezet az eltiltásának a hatálya alatt. Túl sokan űzték ezt a „játékot”!

Sorra érkeztek a közelmúltban is az olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy a vezetéstől való eltiltás ellenére járműbe ülők okoztak súlyos baleseteket. Mindebből kitűnik, hogy sokan félvállról veszik a vezetéstől való eltiltást, amit ki lehet érdemelni többféle szabálytalansággal – ittas vezetés, előéleti pontok halmozása, súlyos szabályszegéssel, baleset okozás.

A vezetéstől való eltiltás soha nem véletlen műve, ez is a szabálysértő magatartás egyik retorziós eszköze. Valamint a hatóság a többi közlekedőre veszélyt jelentő sofőröket így tartja távol a forgalomtól, illetve „kényszeríti” rá, hogy a jogosítványa visszaszerzésének az érdekében utánképzésen vegyen részt – közlekedési bűncselekmény miatt bevont vezetői engedély visszaszerzéséhez szükséges az utánképzésen való részvétel.

Ugyancsak utánképzésen kell részt venni, ha a vezetői engedélyt közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra vonták vissza, illetve, ha a járművezető elérte a meghatározott számú előéleti pontot és az alapján történt a járművezetői engedély visszavonása.

A hatóság tapasztalatai szerint gyakorivá vált tehát a gépjárművezetéstől való eltiltás figyelmen kívül hagyása az eltiltottak részéről. Így szükséges volt egy lépés, amely segít abban, hogy az eltiltottak komolyan vegyék a tilalmat. Ezért május 14-től a „járművezetés eltiltás hatálya alatt” már bűncselekménynek minősül, ennek megfelelően a korábbinál súlyosabb a büntetőjogi elbírálása – mindeddig szabálysértésnek számított. 

A szigorításról az egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 61. §-a rendelkezik.

Eszerint 2021. május 14-ei hatállyal a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 239/B. §-ába új törvényi tényállásként beiktatta a járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekményt.

Ezzel egyidejűleg a Törvény 55. §-a szintén 2021. május 14-ei hatállyal a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések körébe vonta az engedély nélküli vezetés szabálysértést – a járművezetés az eltiltás hatálya alatt törvényi tényállás korábbi szabálysértési alakzata helyébe – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 176. §-aként.

Az új bűncselekmény tényállásszerűségének feltétele:

– a járművezetővel szemben hatályos járművezetéstől eltiltás fennállása,

– a bűncselekmény szándékos bűnösségének kizárólagosságára tekintettel a járművezető tudatának át kell fognia, hogy a járművezetéstől el van tiltva (vagyis az elkövetést megelőzően a járművezetéstől eltiltásról szóló jogerős döntésről jogszerűen kellett, hogy értesüljön),

– a járművezetéstől eltiltás meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára is vonatkozhat (érvényesülési kör), ekkor kizárólag az ennek megfelelő jármű vezetése esetén valósul meg a bűncselekmény.

Közúti ellenőrzés során a vezetői engedély nyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani, hogy az ellenőrzött járművezető el van-e tiltva a járművezetéstől. Akit a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó jármű vezetésén értek tetten, azzal szemben indokolt a büntető feljelentés megtétele és a nyomozás megindítása.

Abban az esetben, ha az eltiltás hatálya alatt járművet vezető és a vezetett jármű üzembentartójának személye eltér, úgy indokolt a járművet vezetésre átadó személy kilétének megállapítása és felelősségének tisztázása. Ugyanis, ha a járművet vezetésre átadó személy tudott a tetten ért sofőr vezetői engedélyének a bevonásáról, akkor ő is felelősségre vonható.

Amennyiben a járművezető nem áll járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, de az engedélyhez kötött jármű vezetéséhez nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal, akkor engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt felelősségre vonható, ami a változás szerint elzárással is büntethető, illetve helyszíni bírság, vagy szabálysértési eljárás során pénzbírság is kiszabható.

Forrás: Gyulai Törvényszék, kreszvaltozas.hu

További programok »

FEL