Pályázni lehet a Pósteleki parkerdő üzemeltetésére

2019. június 21. 18:51 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pósteleki parkerdő hasznosítását, üzemeltetését, karbantartását együttesen nyilvános pályáztatás útján meghirdeti

 

 Az alábbi ingatlanok vonatkozásában hasznosítás (bérlet) kerül meghirdetésre:

 

 1. 01304/2 hrsz: kivett kemping megnevezésű ingatlan,

      (helyi jelentőségű védett természeti terület)

 1. 01341/5 hrsz: kivett sporttelep megnevezésű (volt autós mozi ingatlan)

 

A hasznosítás feltétele:

 • A bérlő köteles az általa használt ingatlanok épületeinek és egyéb létesítményeinek karbantartását, rendben tartását, állapot megóvását folyamatosan végezni és erről a bérbeadónak minden év december 31. napjáig beszámolni.
 • A bérleti díjon felül a bérlő fizeti a ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. (közmű számlák, biztosítás, őrzés stb.)
 • A bérlő kizárólagosan jogosult az ingatlanok hasznainak szedésére, kivéve a 01341/5 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló Kerékpáros Dirt pálya.
 • A bérlő a bérleményeket vendéglátó-turisztikai tevékenységi körben köteles működtetni.
 • A bérelt ingatlan részének, vagy egészének bérlő általi albérletbe adása csak az Önkormányzat engedélyével lehetséges.

 

Az alábbi ingatlanok vonatkozásában üzemeltetés, karbantartás kerül meghirdetésre:

 

 • 01305/1 hrsz: kivett udvar, út rom megnevezésű ingatlan,

                                   (természetvédelmi terület)

 • 01305/2 hrsz: kivett út és erdő megnevezésű ingatlan, (kivéve a Pósteleki Parkerdő természeti védettséggel nem érintett részéből a Pósteleki Kempinggel közvetlenül határos 4.000 m2 terület.)

                                   (természetvédelmi terület, Natura 2000 terület)

 • 01341/6 hrsz: kivett út megnevezésű ingatlan,

 

Az üzemeltetés, karbantartás feltétele:

Parkerdő területe

 • A parkerdő teljes területéhez tartozó kommunális és egyéb hulladék önkormányzat által elhelyezett edényekbe történő folyamatos összegyűjtése.
 • A tó vízellátásának és víz minőségének ellenőrzése, felügyelete, a tó vízszintjének folyamatos fenntartása, levegőztetése. Ezen feladat ellátásához szükséges vízjogi engedélyekkel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rendelkezik, a feleknek az üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó szerződés megkötését követően 30 napon belül külön megállapodást kell kötni.
 • Az üzemeltető az ingatlanok hasznainak szedésére nem jogosult, nem szedhet díjakat.
 • A szalonnasütő helyek rendben tartása, gondozása, karbantartása. A szalonnasütő helyek használatához biztosított tűzifát illetően, annak díját a felek évente átbeszélik és arról írásban megállapodnak, legkésőbb tárgyév január 31-ig.
 • A parkerdő területén lévő berendezési tárgyak (pl. tájékoztató táblák, padok, hulladékgyűjtők, kiülők stb.) karbantartása, szükségszerinti felújítása.
 • Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a látogatók számára legyen Póstelek területén folyamatosan elérhető illemhely. Az üzemeltető feladata az illemhely folyamatos tisztántartása.
 • A parkerdő területén megtalálható cserjefelületek folyamatos gyommentesítése (kapálás, gyomlálás), metszése, szükség szerinti öntözése, növényvédelme. A parkerdő területén megtalálható gyepfelület folyamatos kaszálása, a kaszálék összegyűjtése, elszállítása. A zöldfelületen lévő letört gallyak, ágrészek eltávolítása.
 • A szórt burkolatok gyommentesen tartása, folyamatos karbantartása, a jelenlegi minőségű és frakciójú szórt anyaggal történő pótlása.
 • A kastélyrom állapota miatt kihelyezett figyelmeztető táblák felügyelete, esetleges pótlása.
 • A parkerdő területén megrendezésre kerülő előzetesen bejelentett nagyobb rendezvények (pl. futóverseny, kutyakiállítás stb.) előtt szükséges üzemeltetési munkák elvégzése (pl. kaszálás, szemétszedés).
 • A 01305/2 hrsz.-ú, út és erdő megnevezésű ingatlan területén rendezvények szervezése és harmadik személyek által szervezett rendezvények engedélyezése a szerződés fennállásának időtartama alatt az üzemeltető kizárólagos jogát képezi. Az üzemeltető a 01305/2 hrsz.-ú területen tartani kívánt rendezvényekről köteles a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni. Az Önkormányzat évente 4 alkalommal jogosult térítésmentesen, az üzemeltetővel egyeztetett időpontban saját rendezvény tartására a területeken.

 

A „Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” projekt érinti a Pósteleki parkerdő egy részét. A területen létesítendő elemek és az ahhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok az alábbiak:

Kronoszkóp (01305/1 hrsz.):

A telepítéstől számított 1 évig garancia van a műszerre. A telepítés 2020. szeptemberben várható.

A műszerben távfelügyeleti szoftver fog futni, mely interneten keresztül a központba továbbítja a műszer működéséről ill. hibájáról az üzeneteket.

 1. évtől karbantartási szerződést kell kötni az üzemeltetőnek a gyártóval, mely a távfelügyeleten túl évi 3-4 alkalommal helyszíni ellenőrzést és karbantartást tartalmaz (Az üzemeltető feladata: lencse tisztítás, csapágy olajozás stb.).

Kerékpáros Dirt pálya (01341/5 hrsz.):

 • rézsűk gyomtalanítása
 • szemetesek ürítése, terület tisztán tartása  (szemét, gally, lomb stb.)
 • murva feltöltése szezonban lehodrás esetén, tél végén karbantartó feltöltés kb. 0,5 m3
 • pad festése (két évente), karbantartása
 • kapu nyitás-zárás naponta (vagy automata kapu létesítése)
 • gyepnyírás (10 alkalom/év) 2240m2
 • működési szabályzatot tartalmazó tábla rongálásmentességének ellenőrzése
 • murva pályára való visszagereblyézése (szezonban (tavasztól- őszig) kéthetente átnézni!)
 • térvilágítás: Külön mérőről (áramdíjat a tulajdonos fizeti)

Új telepítésű növényágyak (kastély előtti területre):

 • Öntözés
 • Gyomlálás
 • Kapálás
 • Növényvédelem

Komplex fedett pihenőhely (01341/6 hrsz.)

 • információs tábla: fenntartást nem igényel
 • asztalok, padok: festése (két évente)
 • építmény festése két évente
 • kerékpártámaszok: fenntartást nem igényel
 • szemetes: ürítés
 • napelemes telefontöltő felszereltséggel: ellenőrzése szükséges fenntartást nem igényel

 

A hasznosítás, üzemeltetés, karbantartás időtartama: 4 év.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek figyelembe vételével összefüggésben összességében (a megajánlott bérleti hasznosítási díj és az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj együttes értékelése alapján) legelőnyösebb ajánlatot tevőnek kell az önkormányzati vagyonelemet hasznosításába, üzemeltetésébe, karbantartásába adni.

Az alábbi formátumban:

Az ajánlattevő neve, címe:…………………………………..

A megajánlott bérleti hasznosítási díj:…………………(Ft.)

Az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj:……………(Ft.)

A megajánlott bérleti hasznosítási díj és az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj különbözete:……………….(Ft.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

 

A pályázat benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal Stratégiai- Fejlesztési Osztály

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám, 1. emelet 131. számú iroda

 

További információ kérhető:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Stratégiai-Fejlesztési Osztály

Vagyon Csoport

Moravszkyné Kalcsu Gizella

Tel.: 06-66-523-800 / 3870 mellék

E-mail: moravszkyne@bekescsaba.hu

 

Az ingatlanok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

 

 

Pénzügy

Már csak egy hetük maradt a civil szervezeteknek

Hónap végéig kell elszámolniuk a 2018-ban szja 1 százalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek. Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a ’KOZ közleményt június 2-ig. A NAV elektronikus levélben is felhívta a szervezetek figyelmét, nehogy valamely civilszervezet 2021-ben emiatt essen el a támogatástól.
2020. május 27. 17:31
FEL