Pályázati felhívás békéscsabai háziorvosi rendelők felújítására

2016. május 23. 05:21 | Mikóczy Erika

A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok vagy az általuk működtetett egészségügyi szolgáltató tulajdonában lévő háziorvosi rendelők felújításához nyújtandó támogatás igénybevételéhez

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak, akiknek a személyes közreműködésre köteles háziorvos, házi gyermekorvos vagy fogorvos tagja (a továbbiakban együtt: háziorvos) az egészségügyi alapellátási tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végzi és az egészségügyi közfeladatot a háziorvos vagy az egészségügyi szolgáltató tulajdonában álló rendelőben látja el, a jogszabályoknak megfelelő rendelő biztosításához felhalmozási (felújítási) célú támogatást állapít meg.

Pályázati feltételek:

  • A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázati eljárás keretében a támogatási program I. 3. pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató felhalmozási (felújítási) célú támogatást állapíthat meg a
  • A támogatás iránti kérelmet a rendelő tulajdonos háziorvos vagy egészségügyi szolgáltató nyújthatja be. A pályázat a felhívásban szereplő űrlap és mellékletei a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán a Bizottságnak címezve nyújthatók be.
  • A támogatásra az egészségügyi szolgáltató (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó háziorvos stb.) jogosult. A támogatás a rendelő felújítási (adott évi) költségeinek előfinanszírozására és az elvégzett felújítás utófinanszírozására is felhasználható.
  • A támogatás mértéke: legfeljebb
  • A támogatási összeg az egészségügyi közszolgáltatás biztosítására szolgáló rendelő felhalmozási (felújítási) célú kiadásainak csökkentésére/fedezetére használható fel.
  • Amennyiben a támogatásra jogosult nem kíván élni az adott évben a pályázati lehetőséggel, vagy a benyújtott pályázatában igényelt támogatási összeg nem meríti ki 2. pontban meghatározott maximálisan adható összeget, az a következő évre/évekre átvihető. Az éves keret legfeljebb 5 évig gyűjthető, legkésőbb 2020. év végéig használható fel. Aki az előzőekben meghatározott időpontig nem nyújt be pályázatot, a továbbiakban nem léphet fel támogatási igénnyel a fel nem használt összeg iránt.
  • A közös tulajdonú ingatlanrésszel rendelkező rendelőtulajdonosok közös pályázat benyújtásával is igényelhetik a támogatást.

 

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon lehet elektronikusan vagy személyesen benyújtani a:

            Polgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztályán

            Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26-os iroda

            Telefonszám: 452-252/4034-es mellék

E-mail: kissne@bekescsaba.hu

 

A pályázatok a 2016. évben a meghirdetést követően folyamatosan benyújthatóak.

A pályázatok elbírálásának várható időpontja: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázatokról a benyújtást követő soros ülésén dönt.

 

 

FEL