Orosházi úti ingatlant árvereztet el a békéscsabai önkormányzat

2021. március 2. 06:34 | behir.hu

Az árverés március 25-én lesz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Az Orosházi úton található, Békéscsaba 9863 helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Helyrajzi szám: 9863

Területe: 1439 m2

Az ingatlan a város nyugati részén, Erzsébethely, ismertebb és többet használt nevén Jamina elnevezésű városrészben, a városrész nyugati szélén, ipari területek szomszédságában található.  Környezetében elsősorban a településrészre jellemző, ’kockaház’ jellegű családi házak, illetve benzinkút, telephelyek, autómosók találhatók.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást.

Közműellátottság: A környék infrastrukturális és közmű ellátottsága teljes. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. A telek téglalap alakú, az Orosházi útra merőleges hossztengelyű, felülete rendezett, felépítmény nem található rajta, a 0955/2 hrsz.-ú ingatlan felől kerített, a többi határvonal felől kerítetlen.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Az ingatlan 480 m2 területére az NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.) jogosult javára vezetékjog került bejegyzésre, amely a telken hosszában keresztülvezetett elektromos légvezeték védőtávolságára vonatkozik.

 

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forintértéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 5.280.000,- Ft, azaz ötmillió-kettőszáznyolcvanezer forint, a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni, amely összeg az árverés nyertese esetében foglalóként funkciónál.

A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2021. március 25., de. 1100(csütörtök)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint III. tárgyaló, Munkácsy Mihály tárgyaló

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Telefonszám: 66/523-800/3870. mellék

Itthon

Ismét jelentősen lehűl az idő a jövő héten

Ismét jelentősen, egy nap alatt mintegy 10 fokos lehűlés várható a jövő héten. A hét nagy részén borús, esős idő lesz jellemző, nem csak eső, néhol havazás is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
18:14
FEL