Önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Békéscsabán

2022. augusztus 26. 18:42 | behir

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi szociális alapon bérelhető bérlakásokban történő elhelyezésre.

Pásztor u. 150. III. em. 10. (kétszobás, összkomfortos, 58 m²; bérleti díja: 15 602 Ft/hó), Lencsési út 55-57. VI. em. 33. (másfél és félszobás, összkomfortos, 53 m²; bérleti díja: 14 257 Ft/hó).

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

 

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi szolgálati bérlakásban történő elhelyezésre.

Vécsey u. 10. IV. em. 13. (kétszobás, összkomfortos, 52 m²; bérleti díja: 16 276 Ft/hó)

 

Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a békéscsabai székhelyű vagy telephelyű közfeladatot ellátó intézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére és a békéscsabai székhelyű vagy telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adhatók bérbe.

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

 

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ifjúsági garzon bérlakásokban történő elhelyezésre.

Fövenyes u. 1/2. I. em. 12. (másfélszobás, összkomfortos, 40 m2, bérleti díja: 5 449 Ft/hó), 

Fövenyes u. 1/2. V. em. 33. (másfélszobás, összkomfortos, 40 m2, bérleti díja: 5 449 Ft/hó).

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:

- legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,

- felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,

- készpénzzel, 6 hónapnál régebben kötött lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

 

A pályázat benyújtására személyesen, elektronikusan vagy postai úton van lehetőség.

A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. szeptember 2., 12.00 óra

A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap és tájékozató a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán igényelhető, és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a legközelebbi döntéshozatali eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kérhető. Telefonszám: 66/523-838, 66/886-502.

További programok »

FEL