Nyugdíjjogosultság 2018-ban

Az öregségi nyugdíjjogosultság szabályai 2018. január 1. napjától alapvetően nem változtak.

Öregségi teljes nyugdíjra változatlanul az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. Az ellátás megállapításának további feltétele, hogy az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, meghatározott biztosítással járó jogviszonyban (például munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, stb.) nem állhat. Az egyéni és társas vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő esetében nincs szükség a biztosítással járó jogviszony megszüntetésére.

2018-ban az 1954 második félévében született személyek töltik be az öregségi nyugdíjkorhatárt. A korhatár fokozatosan változik, így az 1957-ben és azt követően született személyek esetén a betöltött 65. életév.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az ellátást megállapítják, meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal, valamint – a nyugdíjtörvényben meghatározottak szerint – a gyermekneveléssel eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Az igénybejelentéskor célszerű csatolni a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat.

Az igénybejelentő lap bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt beszerezhető, illetőleg letölthető és kitölthető formátumban megtalálható a  Magyar Államkincstár honlapján: http://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

Megosztás:

Címke: , , , , ,