Négy magyar és négy romániai megyét fejlesztenek

2016. december 20. 16:25 | behir.hu

Az interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 közötti időszakban folytatja a román-magyar határmenti térség, négy magyarországi és négy romániai megye fejlesztésének támogatását. A programot az Európai Unió ERFA alapja finanszírozza, amit a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészít ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek közös, határmenti együttműködési projektjavaslatok. A program teljes költségvetése 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Uniótól származik.

A program Monitoring Bizottsága 2016. november 24-én tartotta második ülését Temesváron, melyen részt vett a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, Zalai Mihály. A bizottság tagjai jóváhagyták a keretösszeg - egyes esetekben részleges, más esetekben teljes - meghirdetését. A teljes keretösszegből a vízügyi ágazatra 7, a természeti örökség megőrzésére 7,5 millió euró nyílt pályázati felhíváson kerül kiírásra. A határon átnyúló hatással bíró utak építését közel 14 millió euróval támogatják, a katasztrófakezelés számára 8 millió euró áll rendelkezésre. Az első felhívások megjelenése 2017 elején várható.

 

FEL