Minimálbér, kedvezmények, jogszabályok - számos területen hoz változásokat az új év

2016. január 1. 07:58 | Mikóczy Erika

Emelkedik a minimálbér és a nyugdíj, csökken az szja, ingyenes lesz több igazgatási eljárás, módosul a szabálysértési törvény, életbe lép az otthonteremtési kedvezmény-rendszer és még számos területen hoz változásokat az új esztendő.  

 

Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, csökken az szja2016-ban bruttó 111 000 forint lesz a minimálbér és bruttó 129 000 forint a garantált bérminimum. Az 1,6 százalékos tervezett infláció mellett, a személyi jövedelemadó 1 százalékpontos (16 százalékról 15 százalékra történő) csökkenését is figyelembe véve, összességében így a minimálbérnél 5,6, a garantált bérminimumnál 5,7 százalékos reálbér emelkedés valósulhat meg. Ilyen mértékű reálnövekedés a kötelező legalacsonyabb béreknél 2002 óta nem volt.

 

A nyugdíjak 1,6 százalékkal lesznek magasabbak

 

A nyugellátások és egyes más ellátások 1,6 százalékos emelése több mint húsz járandóságot érint, többek közt az öregségi, az özvegyi, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a szolgálati járandóságot, a korhatár előtti ellátást, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát vagy  a polgármesterek közszolgálati járadékát. A rokkantsági járadék januártól érvényes havi összegét 34 475 forintban állapították meg.

A nyugdíj és egyéb ellátások emelése 2,6 millió embert érint hazánkban.

 

Nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye

 

Havi ötezer forinttal emelkedik jövőre a két gyereket nevelők családi adókedvezménye, így az a jelenlegi húszezer forint helyett már 25 ezer forint lesz. A cél, hogy 2019-re havonta 40 ezer forint maradjon a két gyereket nevelőknél az adókedvezmény jóvoltából. Jelenleg három gyerek után 100 ezer forint az érvényesíthető adókedvezmény, nagy tehát a különbség a két, illetve három gyerekes családok között, ezt szeretnék most csökkenteni az emeléssel, a három gyerekesek adókedvezménye viszont változatlan mar.

 

Ingyenes lesz több igazgatási eljárás

 

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és több esetben a személyazonosító okmányok pótlásának eljárása is ingyenes lesz január elsejétől. Megszűnik a személyi igazolvány és lakcímkártya kiállításának illetéke, valamint annak az eljárásnak a díja is, amely a családi állapot megváltozása miatti névváltozás okán indul. Az ellopott okmányokat is ingyenesen állítják ki újra, ahogy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát is.

Ugyancsak illetékmentesen állítják ki a jövőben a cégkivonatokat, a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokat, de térítésmentes lesz a vállalkozói igazolvány kiadása vagy az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás. Első alkalommal a jogosítványt is illetékmentesen kaphatja mindenki.

Az adóhatósági igazolásokat januártól ingyenesen adják majd ki. A vállalkozásoknak a számviteli beszámolók közzétételéért nem kell a jövőben igazgatási szolgáltatási díjat fizetniük.

 

Megújulnak a mezőgazdasági őstermelői igazolványok

 
Január elsején hatályba lép a mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály, amely megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. Az eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő kérelmet az őstermelők által közölt adatok alapján automatikusan létrehozott nyomtatvány váltja fel. Három helyett öt évig lesz hatályos a kártya alapú igazolvány. Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a jövőben is a kamara falugazdászainál kezdeményezhető, az igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes lesz.

 

Több ponton módosul a szabálysértési törvényTöbb ponton módosul a szabálysértési törvény január 1-jétől. Többek között új jogintézmény a szabálysértéseknél a megkeresés, amellyel a bíróság és a rendőrség arra kap felhatalmazást, hogy egy elzárással is sújtható szabálysértés miatt ismeretlen elkövető ellen indult eljárásban állami vagy önkormányzati szervet, hatóságot megkeressen, és tájékoztatást kérjen.
A megkereső hatóság a megkeresés teljesítésére nyolcnapos határidőt állapít meg, és amennyiben a teljesítés elmarad, a megkeresett rendbírsággal sújtható.

További fontos változás, hogy a helyszínen eljáró és intézkedő hatóságok lehetőséget kapnak arra, hogy a törvény alapján lefoglalható tárgyakat - átvételi elismervény ellenében - a helyszínen elvegyék.

Ezenkívül szélesedik a szabálysértési eljárásban alkalmazható körözések köre is, például azoknak az elkövetőknek a körözését is el kell rendelni, akiket a kiszabott és meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, illetve nem teljesített közérdekű munka helyett szabálysértési elzárásra köteleztek, azonban a felhívásban megjelölt határnapon nem jelentek meg a büntetés-végrehajtási intézetben, és elővezetni sem tudták őket.

 

Otthonteremtési kedvezmény-rendszer

 

Jövőre átalakítják a családi otthonteremtés kedvezményeinek rendszerét, ennek keretében 27-ről 5 százalékra csökken az új lakások és házak építésének áfája, valamint, ha valaki saját maga építi fel új otthonát, akkor 5 millió forint erejéig az áfát is visszakaphatja.

A családi otthonteremtési kedvezmény keretében egy gyermeknél 600 ezer forint, két gyereknél 2,6 millió forint, három gyermeknél pedig 10 millió forint támogatást adnak, utóbbi esetben egy ugyanekkora összegű, 25 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Ennek feltétele a büntetlen előélet, valamint az, hogy a vállalt gyermekek szülei házasságban éljenek, de egyedülálló szülő is kérheti a támogatást. Azok is kérhetik a támogatást, akiknek már megszületett a gyermekük, azzal a feltétellel, hogy ha korábban kaptak már hasonló segítséget, akkor annak összegét le kell vonni a mostaniból.

 

Adókedvezmények környezetkímélő autóknál

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a jövő évtől még jobban megéri környezetkímélő, elektromos autót venni, mert nem kell utánuk regisztrációs adót, illetéket, gépjárműadót és cégautó-adót fizetni.

 

Átalakul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerA hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer a jelenleg működő formában nem alkalmas az európai uniós kötelezettségek teljesítésére, ezért indokolt azt átalakítani. A cél egy egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer létrehozása nullszaldós működéssel.

Az állam a hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére hozza létre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A tervek szerint a jövőben az állam alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, határozza meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését.

Az új rendszerben négyoldalú jogviszony jöhet létre a lakos, az állam nevében eljáró koordináló szerv, az önkormányzat és a helyi közszolgáltató között. A tervezett intézkedések célja a lakosság által fizetett közszolgáltatási díjakban elért rezsicsökkentési eredmények megőrzése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének kialakítása, a hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának lehető legnagyobb mértékű visszaszorítása, a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer teljes körű működtetése, a háztartások számára egységes színvonalú szolgáltatás biztosítása, az ellátás biztonságának javítása.

 

27-ről 5 százalékra csökken a sertés tőkehús áfája

 

A feketekereskedelem visszaszorítása és az alacsonyabb jövedelműek segítése érdekében január 1-jétől 27-ről 5 százalékra csökken a sertés tőkehús általános forgalmi adója.

 

Januártól jelentősen nő a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők béreJanuár 1-jétől bevonják a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőket is a pedagógus-előmeneteli rendszerbe. Ez az érintetteknek átlagosan 30-40 százalékos, havi nettó 40-60 ezer forintos béremelkedést jelent.

 

2016-tól szabadon felhasználhatók Bartók, Szerb Antal és Pietro Mascagni művei

Január 1-jétől szabadon felhasználhatók Bartók Béla, Szerb Antal és Pietro Mascagni művei is, mivel lejár a szerzők halálától számított 70 éves szerzői jogi védelem.

Bartók művei 2016. január 1-jétől ugyan szabadon felhasználhatóvá válnak, de még marad két jelentős megkötés: az egyik, hogy az európai uniós szabályok szerint a többszerzős darabok esetében a hetvenéves védelmi időt az utoljára elhunyt szerző halálától kell számítani, a másik pedig, hogy az amerikai jogi szabályozás az európaitól eltérő, ezért Bartók késői, Amerikában komponált művei ott továbbra is védettek maradnak.

Január 1-jétől szabadon lehet felhasználni Johan Huizinga holland történész és indológus, Pietro Mascagni olasz zeneszerző és karmester, Szerb Antal író, irodalomtörténész, valamint Fényes Adolf, festőművész műveit is.

 

Békéscsabán módosították a kistérségi társulás társulási megállapodását  

 

Békéscsaba közgyűlése elfogadta a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását. Ez tartalmazza, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások, a családsegítő és gyermekjóléti központ feladatait, valamint az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, a hajléktalanok átmeneti szállását, a helyettes szülő hálózatot, a családok átmeneti ellátását, a gyermekek átmeneti ellátását 2016. január 1. napjától saját önkormányzati költségvetési szerv fenntartásával biztosítja a város.

 

FEL