Miért kell bejelenteni a külföldi munkavállalást?

2020. augusztus 24. 09:42 | behir

A külföldön munkát vállalóknak biztosításuk létrejöttét és annak megszűnését 15 napon belül be kell jelenteniük a kormányhivatalhoz.

A személyek szabad mozgása a magyar állampolgárok számára azt jelenti, hogy szabadon kereshetnek és vállalhatnak munkát az EU valamennyi tagállamában.

Ugyanakkor a külföldön létrejött biztosítás bejelentése az EGT tagállamaiban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy egyezményes államban (például Szerbia, Montenegró, India, Japán) foglalkoztatottak esetében kötelező.

A bejelentés alapján az érintett államokban foglalkoztatottak Magyarországon mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól.

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal ideiglenesen érvényteleníti a TAJ számot. Ezt követően az egészségbiztosítási ellátás már nem a magyar társadalombiztosítás alapján jár, a korábban a magyar biztosítás igazolására kiadott Európai Uniós kártya nem használható. A külföldön dolgozó személy Magyarországon a külföldi biztosító által kiállított EU kártyával vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal lesz jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére.

Fontos tudni, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt, vagy egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentés Ügyfélkapun, vagy az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehető meg, amely elérhető a kormányhivatal Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatti egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán, és letölthető a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapjáról is.                                                                                                                      

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL