Lezárult a kerékpárút építéssel kapcsolatos projekt

2021. május 21. 18:37 | behir

A Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése című projekt részeként 930 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból épültek utak.

A három területre kiterjedő fejlesztés célja volt a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának emelése, a térség levegőszennyezésének és zajterhelésének mérséklése, valamint a város gazdasági területeinek optimális megközelíthetőségének biztosítása a vállalkozások és a munkavállalók számára.  A fejlesztések további célja volt az is, hogy nagyban hozzájáruljon a közlekedők biztonságának növekedéséhez.

Szarvasi úti kerékpárút-építés. A Szarvasi út Kápolna utca–Csorvási út közötti szakaszán megvalósult kerékpárforgalmi létesítmény kapcsolatot teremtett a Szarvasi út mentén nyugati irányba elhelyezkedő munkahelyek és a város lakóterületei között. Egyidejűleg megteremti a kapcsolatot a szomszédos, a 44-es, a 47-es és a 470-es főút mentén kiépült, kerékpárutakkal összekötött településekkel. A Szarvasi út a 446. számú, másodrendű főút átkelési szakasza. A projekttel érintett szakaszt a 120-as vasúti fővonal felett vezették át a Magyar Közút Nonprofit Zrt. építtető, konzorciumi tag közreműködésével.

Az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, valamint közvilágítás kiépítése. A megépült gyalog- és kétirányú kerékpárút kapcsolatot teremt a Berényi úti kerékpárúttal a városközponttal, Mezőmegyer városrésszel, valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés várossal. Ugyanakkor az Északi Iparterületen foglalkoztatottak számára a fejlesztés révén biztosítva lett a biztonságos gyalogos- és kerékpáros- közlekedés, amely egyidejűleg eredményezte a közösségi közlekedésben résztvevők biztonságát is. Ezt erősíti a hiányzó közvilágítás kiépítése, amely illeszkedik a korszerű, energiatakarékos városi rendszer kialakítására irányuló törekvéshez is. A projektelem keretében az Ipari úton 223 méter zárt csatorna és 266 méter nyílt csapadékvíz-árok készült. A Tevan Andor utcában 520 méter folyóka létesült.

Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény. A Szabolcs utcában az Ihász utca és a Szerdahelyi utca közötti szakaszon a kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával a hálózati folytonosság egyik legjelentősebb hiányossága szűnt meg. A fejlesztés révén létrejött a kapcsolat a békéscsabai vasútállomás és autóbusz-pályaudvar, valamint a város lakóterületei, továbbá a Szarvasi út mellé települt vállalkozások között. 

Folytatása a vasút korszerűsítéssel együtt, a Szabolcs utcában megépült Andrássy út és Ihász utca közötti gyalog- és kerékpárútnak, amely jelenleg a város legjelentősebb közösségi közlekedési csomópontjához csatlakozik. A Szabolcs utca–Szerdahelyi utca csomópont kapcsolódik a vasúti aluljárón át az Erzsébethely városrész irányába, a Franklin utcában kiépült kerékpárforgalmi létesítményhez, a városközpont felé pedig a Szerdahelyi–Kazinczy–Illésházi utcákban megépült kerékpárúthoz. Megteremti a kapcsolatot a 44-es, a 47-es, és a 470-es főút mentén kiépült kerékpárutakkal összekötött településekkel.

A beruházás során összességében 4,1939 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg.

(Létesítmény típusonként: kerékpárút 1,3405 km, kerékpáros nyom 0,1887 km, elválasztott gyalog- és kerékpárút 0,3354km, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 2,3293 km.)

További programok »

Fejlesztéspolitika

Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái 2020 augusztusában megkezdődtek, majd több ütemben további szakaszokkal bővültek.
2021. október 17. 10:15
FEL