Lezárult a kerékpárút építéssel kapcsolatos projekt

2021. május 21. 18:37 | behir

A Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése című projekt részeként 930 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból épültek utak.

A három területre kiterjedő fejlesztés célja volt a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának emelése, a térség levegőszennyezésének és zajterhelésének mérséklése, valamint a város gazdasági területeinek optimális megközelíthetőségének biztosítása a vállalkozások és a munkavállalók számára.  A fejlesztések további célja volt az is, hogy nagyban hozzájáruljon a közlekedők biztonságának növekedéséhez.

Szarvasi úti kerékpárút-építés. A Szarvasi út Kápolna utca–Csorvási út közötti szakaszán megvalósult kerékpárforgalmi létesítmény kapcsolatot teremtett a Szarvasi út mentén nyugati irányba elhelyezkedő munkahelyek és a város lakóterületei között. Egyidejűleg megteremti a kapcsolatot a szomszédos, a 44-es, a 47-es és a 470-es főút mentén kiépült, kerékpárutakkal összekötött településekkel. A Szarvasi út a 446. számú, másodrendű főút átkelési szakasza. A projekttel érintett szakaszt a 120-as vasúti fővonal felett vezették át a Magyar Közút Nonprofit Zrt. építtető, konzorciumi tag közreműködésével.

Az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, valamint közvilágítás kiépítése. A megépült gyalog- és kétirányú kerékpárút kapcsolatot teremt a Berényi úti kerékpárúttal a városközponttal, Mezőmegyer városrésszel, valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés várossal. Ugyanakkor az Északi Iparterületen foglalkoztatottak számára a fejlesztés révén biztosítva lett a biztonságos gyalogos- és kerékpáros- közlekedés, amely egyidejűleg eredményezte a közösségi közlekedésben résztvevők biztonságát is. Ezt erősíti a hiányzó közvilágítás kiépítése, amely illeszkedik a korszerű, energiatakarékos városi rendszer kialakítására irányuló törekvéshez is. A projektelem keretében az Ipari úton 223 méter zárt csatorna és 266 méter nyílt csapadékvíz-árok készült. A Tevan Andor utcában 520 méter folyóka létesült.

Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény. A Szabolcs utcában az Ihász utca és a Szerdahelyi utca közötti szakaszon a kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával a hálózati folytonosság egyik legjelentősebb hiányossága szűnt meg. A fejlesztés révén létrejött a kapcsolat a békéscsabai vasútállomás és autóbusz-pályaudvar, valamint a város lakóterületei, továbbá a Szarvasi út mellé települt vállalkozások között. 

Folytatása a vasút korszerűsítéssel együtt, a Szabolcs utcában megépült Andrássy út és Ihász utca közötti gyalog- és kerékpárútnak, amely jelenleg a város legjelentősebb közösségi közlekedési csomópontjához csatlakozik. A Szabolcs utca–Szerdahelyi utca csomópont kapcsolódik a vasúti aluljárón át az Erzsébethely városrész irányába, a Franklin utcában kiépült kerékpárforgalmi létesítményhez, a városközpont felé pedig a Szerdahelyi–Kazinczy–Illésházi utcákban megépült kerékpárúthoz. Megteremti a kapcsolatot a 44-es, a 47-es, és a 470-es főút mentén kiépült kerékpárutakkal összekötött településekkel.

A beruházás során összességében 4,1939 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg.

(Létesítmény típusonként: kerékpárút 1,3405 km, kerékpáros nyom 0,1887 km, elválasztott gyalog- és kerékpárút 0,3354km, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 2,3293 km.)

További programok »

Fejlesztéspolitika

Dobozon az uniós programnak köszönhetően 45-en visszatérhettek a munkavilágába

Doboz még 2017-ben nyújtott be pályázatokat olyan programokra, amelyeknek célja a szegregáció felszámolása. A településen az elmúlt években sikeresen lezajlott az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program, amelyben olyanok vállalhattak munkát, akik korábban elvesztették az állásukat vagy pedig nem tudtak elhelyezkedni képzés hiányában.
2021. július 24. 07:01
FEL