Kutatói csoportokat hoztak létre Békés megyében

2015. november 28. 17:42 | Horváth Szabolcs

 

A Szent István Egyetem 2015 tavaszán 286.169.987 forint összegű pályázatot nyert a Társadalmi Megújulási Operatív Program (TÁMOP) keretén belül. Az Interdiszciplináris Nemzetközi Kutatói Teamek Létrehozása Békés Megyében című projekt általános célja a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztése volt. Ehhez kapcsolódóan a konkrét célkitűzés az alábbi három fő tevékenységre irányult:  nemzetközi H2020 projektek előkészítése; kutatócsoportok felállítása gazdasági szereplők bevonásával;  kutatásmenedzsment fejlesztése.

A megvalósítás során előkészített projektötletek három stratégiai területre irányultak: egészségfejlesztés, megújuló energia és mezőgazdasági vízgazdálkodás.

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara a kitűzött célok elérése érdekében az alábbi főbb tevékenységeket valósította meg.

A három kutatási területre fókuszálva kutatói-teameket hozott létre, amelyekbe MTA doktori címmel rendelkező, nemzetközileg is elismert kutatók mellett fiatal kutatókat, doktorandusz és graduális képzésben részt vevő hallgatókat, valamint gazdasági szereplőket is bevont. Ezzel a projekt kiemelt figyelmet fordított egyrészt a kutatói utánpótlás nevelésére, valamint a regionális K+F kihívásoknak történő megfelelésre is.

A három fő kutatási területen, területenként három projektötlet kidolgozása történt meg, és az elkészített megvalósíthatósági szintű projektleírások angol nyelvű fordításai is elkészültek. Az Egyetem a kutatás előkészítésének eredményeként közel 10 külföldi, illetve hazai vállalattal kötött együttműködési megállapodást, amely elsősorban a kidolgozott projektötletek alapján a Horizon 2020 pályázati rendszerben történő kutatási együttműködésre irányul.

A kutatómunka hatékonyabbá tétele érdekében megvalósult a kutató-teamek tagjainak a kutatásmódszertan és kutatásmenedzsment területre irányuló képzése is.

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara számos szakmai rendezvényen mutatta be a projekt eredményeit, továbbá vállalati szakemberek bevonásával vitatta meg az adott kutatási területek szakmai kérdéseit, aktuális kihívásait. A vállalati workshopon elhangzottak eredményeit a kutatási projektötletek kidolgozásába is beépítette.

A projekt hatékony segítséget jelentett potenciális H2020 projektek megalapozására, a kutatómunka hatékonyságának javítására, valamint a kutatói utánpótlás nevelésére.

A projekt az Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának Békéscsabai, Gyulai és Szarvasi campusain valósult meg. A pályázati projekt megvalósítása során rendkívüli mértékű, egyedülálló összefogásra, együttműködésre került sor a térségi önkormányzatok, a kormányzati és a vállalkozói szféra szereplői, képviselők és az Egyetem között.

FEL