Krónika: Március

2021. március 14. 06:34 | behir

Lapozzanak vissza velünk együtt az időben. Mutatjuk, mi történt a sok-sok évvel ezelőtti márciusokon.

1871/Történelmi döntés. 150 éve, március 6-án, miután Petrovszky Pál bíró elfogadta székét, a képviselő-testület tagjai határoztak az új városháza felépítéséről. A városháza tervének előkészítésére Sztraka Ernő kapott megbízást. A terv felülbírálatára Ybl Miklóst kérték fel, aki a tervet néhány módosítással kivitelre alkalmasnak találta.

1879/ Vigarda ünnepélyes megnyitója. 8-án este került sor az első színielőadásra a 600 néző befogadására alkalmas színházteremben. Krecsényi Ignácz színtársulata a Villám Bandi című szépszínművet és a Szép Galathea című operettet mutatta be nagy sikerrel.

1902/ Zsilinszky Mihály a királynál. Csaba országgyűlési képviselőjét a hónap első napjaiban kihallgatáson fogadta a király. Ez alkalommal köszönte meg a képviselő a felségnek a Rudolf gimnázium iránt tanúsított jóindulatát. A király ugyanis a gimnázium múzeuma részére több tárgyat ajándékozott örök letétképpen a boldogult Rudolf trónörökös ereklyéi közül.

1906/Március 15.  A forradalom és szabadságharc emlékünnepének hajnalára nagy meglepetésre ébredt Békéscsaba. Fehér hótakaró lepte be a várost, metsző hideg szél fújt, kövér hópelyhek szállingóztak. A zord időjárás ellenére később fiatalok lepték el a Kossuth teret, szavalatok,  beszédek hangzottak el, megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrának talapzatát. Este a Polgári Kör vacsorával egybekötött ünnepséggel, szónoki beszédekkel és műsorral emlékezett legnagyobb nemzeti ünnepünkre.

1920/ A román hadsereg kivonulása. 20-án véget ért a román megszállás. Délután a város főterén felsorakoztak  a magyar nemzeti hadsereg idevezényelt osztagai, szemben velük – távozásra készen – a román katonaság. Várostörténeti pillanat volt, amikor a román katonaság csendben elvonult a városháza előtt, s a házakra felröppentek a magyar nemzeti színű zászlók.

1938/ Utcanév-revízió. Békéscsaba város képviselő testülete Jánossy Gyula polgármester elnökletével elfogadta a következő utcanév változtatásokat: a Békési út Mussolini, a Gyulai út gr. Klebelsberg Kuno, a Berényi út Gömbös Gyula, az Orosházi út II. Rákóczi Ferenc utcanévre változott.

Gécs Béla

Ezek is érdekelhetik

További programok »

FEL