Korosy Lászlóra, Békéscsaba egykori jegyzőjére emlékeztek

2018. november 7. 17:59 | behir

A Lencsési Közösségi Ház a Természetjáró körrel közösen szerda délután megemlékezést tartott a Kastélyi temetőben Korosy László tiszteletére, aki 155 éve született, és Békéscsaba jegyzőjeként majd főjegyzőjeként komoly szerepet játszott a város fejlődésében.

A hajdani jegyző sírjánál Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője szólt a megjelentekhez, majd Zsíros György, a közösségi ház aktivistája ismertette Korosy László életútját.

 

Korosy László

Korossy László Békéscsabán született 1863. november 7-én, Korosy János és Jankovics Zsuzsanna gyermekeként. 1873-tól 1877-ig Békéscsabán, az evangélikus algimnáziumban tanult, 1877-től 1881-ig a szarvasi gimnázium diákja volt.

 

Az önkéntes éveit leszolgálva közigazgatási pályára lépett: írnokigazgató, 1887-ben, Szemián Sámuelt követve jegyző, majd 1897-től főjegyző lett. Ezt a tisztségét 37 éven át töltötte be.

 

Jegyzősége alatt épült a békéscsabai méntelep, a katonai laktanya, a villanytelep, az öntözött műrét, a földmíves iskola, valamint több elemi iskola létesítése és az algimnázium főgimnáziummá való fejlesztése is az ő időszakához köthető.

 

Tevékeny szerepet játszott a múzeum megalapításában és főjegyzősége alatt létesült a felső leányiskola és az állami polgári fiúiskola is.

 

Emlékezők Korosy László sírjánál (fotó: Lencsési Közösségi Ház)

 

Tagja volt a Vármegye Törvényhatósági Bizottságának, a Közigazgatási Bizottságnak és a Városi Képviselő Testületnek. Éveken át főfelügyelője volt az Evangélikus Egyházközségnek és számos csabai névsorában is szerepelt. Nyugalmazott főjegyzőként a gyulai kerületben lakásügyi miniszteri biztossá. Azon személyek közé tartozik, akinek portréját Haan Antal megfestette.

 

1938. február 28-án hunyt el, a Kastélyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírjánál, születésének 155. évfordulóján a Lencsési Közösségi Házban működő csoportok vezetői helyeztek el koszorúkat. 

 

Fotó: Lencsési Közösségi Ház

 

FEL