Ki jogosult kivételes rokkantsági ellátásra?

2020. április 4. 14:27 | behir

Méltányosságból kivételes rokkantsági ellátás is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyeknek.

Kivételes rokkantsági ellátásban az a kérelmező részesülhet, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű, és a rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható ugyan, de esetében az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmezőnek rendelkeznie kell a rokkantsági ellátás megállapításához szükséges biztosítási idő legalább felével, valamint az, hogy az érintett keresőtevékenységet nem végez és  rendszeres pénzellátásban nem részesül. A kérelem elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik a meghatározott biztosítási idő legalább 90 százalékával rendelkeznek.

A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem az elutasító döntést követő 6 hónapon belül nyújtható be. Fontos tudni, hogy amennyiben az adott évben a méltányossági keretösszeg kimerítésre kerül, a kérelem a következő naptári évben ismételten benyújtható. A kivételes rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg.

Az ellátás megállapítását követően keresőtevékenység akár napi 8 órában is folytatható. Az ellátás igénybe vétele mellett elérhető kereset idén havi 241 500 forint. A foglalkoztatás a munkaadó számára is előnyös, hiszen megváltozott munkaképességű személy alkalmazása esetén a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti meg, melynek maximuma idén elérheti a havi 56.350 forintot.

A témában további hasznos információk érhetők el a járási hivatal honlapján: http://www.bekesijarasok.hu/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-ugyintezes

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL