Ki jogosult baleseti járadékra?

2022. október 4. 06:24 | behir.hu

Baleseti járadékra jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13 százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodása keletkezett, de rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás nem illeti meg.

Baleseti ellátás kizárólag üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Üzemi baleset az a baleset, amely a dolgozót (biztosítottat) a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására menet közben szenved el. Üzemi baleset továbbá, ha a biztosított közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során szenved balesetet.

Fontos tudni, hogy az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult.

A baleseti járadék összege az üzemi baleset okozta egészségkárosodás fokától függően a havi átlagkereset   8, 10, 15 vagy 30 százaléka lehet, melynek alapja a balesetet közvetlenül megelőző egy éven belül elért kereset. Ha a baleseti egészségkárosodás mértéke a 20 százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át folyósítható. Megszűnik a baleseti járadékra való jogosultság, ha az egészségkárosodás mértéke már nem haladja meg a 13 százalékot.

A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet a kérelem benyújtásával érvényesíteni. A baleseti járadék személyesen az e célra rendszeresített formanyomtatványon igényelhető a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt. A kérelem a kormányablakokban is benyújtható, valamint elektronikus úton is előterjeszthető az alábbi elérhetőségen: https://www.magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NYU

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

Itthon

FEL