Gyomaendrődön tartotta soron következő ülését a megyegyűlés

2016. szeptember 9. 09:18 | Fekete Kata

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron következő ülését Gyomaendrődön tartotta. A megyegyűlés zárt üléssel kezdődött, a képviselők a „Polgárokért” és a „Békés Megyéért” kitüntető díjakról döntöttek, melyeket az októberi ünnepi ülésen vehetnek át a kitüntetettek.

Dr. Kulcsár László elnök a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának múlt évi munkájáról adott tájékoztatást. Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közúthálózatot érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója informálta a képviselőket. A hozzászólások azt jelezték, hogy a megyében több olyan útszakasz is van, amelynek az állapota kifogásolható, több évtizedes elmaradás az, amit pótolni kell. 2010 óta, ha nagyon lassú ütemben, de csökken a rossz, nehezen járható utak száma, és növekszik a megfelelő minőségű, jó utaké. Kiderült: fordulóponthoz érkeztünk, az utóbbi időben több olyan program is elindult, ami javíthat a kedvezőtlen helyzeten. A Békés Megyei Önkormányzat által kezelt TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében 27 kilométernyi út újul meg, ez a pályázat már nyert, állami forrásból pedig több mint 4 milliárd forint fordítható útfelújításra. Az M44-esen hamarosan több szakaszon a munkálatok is elindulnak.  Ezen kívül az is elhangzott, hogy az állam meghirdetett egy pályázatot, amelyben országosan 100, a megyére körülbelül 4 milliárd forint jut majd. A képviselők többször felvetették, miért nincs a megyében több pénz a fejlesztésre. Virág Mihály elmondta, a forráselosztási mechanizmus is számít, amely számos szempont szerint rangsorolja a megyéket. Ilyen szempont egyebek mellett az utak, főutak hossza, forgalma, a kiemelt szegélyek száma, de még a hófúvásos napok száma is benne van az algoritmusban. Ezek alapján a 19 megye között Békés a 14-15. helyen áll a forráselosztásnál.

A polgárőrökkel mindenki elégedett

A másik fontos kérdés a Megyei Polgárőrök Szövetségének tavalyi munkájáról szóló beszámoló volt. Elhangzott a megyei lakosságának közel egy százaléka önkéntes polgárőr.

Minden technikai eszközt nem kívántunk bevonni a határrendészeti feladatokba. Továbbra is települések biztonsága biztosított, jelen pillanatban is 24 órás szolgálatot látnak el polgárőreink, közös járőrszolgálatot a rendőrséggel végzik – mondta Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének az elnöke.

 

A polgármesterek egy része nem jutott szóhoz

Napirendre került a költségvetés is, az idei első félévi teljesítést és a 2016. évi rendelet módosítását fogadták el a képviselők. Majd a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról döntött a megyegyűlés. Megtárgyalták a képviselők az Integrált Területi Program (ITP) módosítására vonatkozó javaslatot. Hét járást érintő lehatárolásról döntöttek a képviselők, amelyet csak az adott járás használhat fel, ezt az előterjesztést egyhangúan támogatta a testület. Több települési polgármester is megjelent a megyegyűlésen, akik szerettek volna hozzászólni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz, viszont erre a jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében nem volt lehetőség. Varga Zoltán szocialista képviselő az SZMSZ módosítását javasolta, azonban dr. Horváth Mihály aljegyző közölte, hogy az nem szabályos és törvénysértő, így a többség nem szavazta meg, emiatt az ülésen nem kaphattak szót a polgármesterek.  Zalai Mihály, a közgyűlés elnöke felajánlotta a személyes konzultáció lehetőségét, azt kérte a megjelent polgármesterektől, keressék fel a megyeházán és egyeztessenek személyesen akár egyénileg, akár csoportosan. Ugyanakkor a közgyűlés utáni beszélgetés lehetőségét is felajánlotta, amivel végül nem kívántak élni a jelenlévő polgármesterek.

A közgyűlés utolsó napirendjeként Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere a TOP keretében benyújtott pályázataikat ismertette, amelyekről Ruck Márton, a Területfejlesztési Bizottság elnöke és Zalai Mihály közgyűlési elnök is elismerően szólt.

 

További programok »

FEL