Folyamatosan igényelhető a nebuló bérlet Békésen

2022. január 22. 06:38 | behir

A békési önkormányzata kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor 3. életévét már betöltött, de 11. életévét még be nem töltött – legalább egy – kiskorú gyermeket nevelő családok részére, szociális támogatásként Nebuló bérletet biztosít.

Az önkormányzat bérlettel a hátrányos helyzetű családokat segíti. A bérletet a támogatásra jogosultak a igazgatási osztályán az e célra rendszeresített formanyomtatványon igényelhetik. A támogatás akkor nyújtható, ha a család egy főre jutó átlagos jövedelme nem haladja meg a 171.000 forintot. A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint a jogosultság feltételeit, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.

A támogatás egy évben legfeljebb két alkalommal vehető igénybe. A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat mellékleteként kerül átadásra a jogosultaknak. A bérlet a céljának megvalósulása érdekében a kiállításától számított 12 hónapon belül használható fel. A támogatás nem átruházható, azt a jogosultak – a gyermek vagy gyermekek valamint egyik szülője – csak személyesen érvényesíthetik.

A bérlet alkalmas:

 • a Békési Gyógyászati Központ uszodájának bel és kültéri medencéinek valamint a
  működő szolgáltatások 10 alkalommal történő használatára,
 • a Dánfoki Üdülő szabadstrandjának, valamint az üdülő szezonálisan igénybe vehető
  szolgáltatásainak 20 alkalommal történő használatára,
 • a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, a könyvkölcsönzési szolgáltatás
  igénybevételére, valamint 10 alkalommal, alkalmanként 1 óra internet és számítógép
  használatra,
 • és a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum állandó és időszakos kiállításainak
  valamint egyéb rendezvényeinek, az érvényességi időn belül, 10 alkalommal történő
  látogatására.

További programok »

FEL