Földtulajdonosok, földhasználók figyelmébe

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálata felhívja Békéscsaba közigazgatási területén található külterületi termőföld tulajdonosainak, földhasználóinak, bérlőinek a figyelmét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezőőri járulékról szóló 4/1999. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete szerint be kell jelenteniük a földtulajdonban, illetve a földhasználatban bekövetkezett változást.

 

1.      Az a földtulajdonos, aki a tulajdonában lévő földterületet értékesítette vagy más személy használatába adta minden év március 31.-ig – az akkori állapotnak megfelelően – az új földtulajdonos vagy új földhasználó személyére vonatkozóan köteles bejelentést tenni a mezei őrszolgálat vezetőjének. A bejelentéshez mellékelni kell a föld átruházására vagy bármely jogcímen történő használatba adására vonatkozó okirat egy példányát.

2.      Az a földhasználó, aki a használatában lévő földterületet más használatába adta vagy a földtulajdonossal kötött földhasználati jogviszonya megszűnt, köteles az őrszolgálat vezetőjének bejelentést tenni és a használatba adásra vonatkozó okirat egy példányát mellékelni.

 

A mezei őrszolgálat a bejelentések alapján vezeti a mezőőri járulék kivetésének alapjául szolgáló nyilvántartását.

 

A fentiek értelmében, ha a földtulajdonos vagy a földhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a járulék fizetésére azt a személyt kell kötelezni, aki a mezei őrszolgálat által vezetett nyilvántartásban szerepel.

 

A bejelentéseket a mezei őrszolgálat vezetőjénél lehet megtenni a Békéscsaba, Szent István tér 9. szám alatt található irodában személyesen vagy levélben illetőleg a 66-523-864-es fax számon.

 

Az üggyel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 66-523-834-es telefonszámon.

 

Megosztás:

Címke: , , , ,