Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása - Sajtóközlemény

2019. március 27. 11:05 | Kliment Pál

PÁLYÁZÓ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LEBONYOLÍTÓ: BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

PROJEKT CÍME: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor - Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László - Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-6.4.1-15-BC1-2016-00001

 

A projekt keretében megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények forgalomba helyezése megtörtént, valamint ÜZEMELTETÉSük MEGKEZDŐDÖTT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kerékpárforgalmi létesítményeket 813,00 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósította meg.

A város 813,00 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1-15) tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelme alapján.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.03.31.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás segítségével elsődlegesen a kerékpáros közlekedés biztonságának növelését, a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának emelését, valamint a térség levegőszennyezésének és zajterhelésének mérséklését tűzte ki célul.

A megvalósult projekt elemei:

Körte sori és Gyulai úti kerékpárút - A kerékpárút Körte sori szakasza az Élővíz-csatorna hídjától a Gyulai útig épült meg az út CsabaPark felőli oldalán, a Gyulai úti szakasz a CsabaPark bejáratától a Körte sorig, illetve a körforgalomig került kiépítésre.

Berényi úti önálló kerékpárút - A kerékpárút a Berényi útnak a Szarvasi úttól a Széna utcáig terjedő szakaszán épült.

Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv - A Franklin utcától a Stromfeld Aurél utcáig a jobb oldalon a meglévő járda és az útburkolat közötti vízelvezető árok helyén önálló kétirányú kerékpárút létesítésére került sor, majd a Stromfeld Aurél utcától a Szarvasi útig egyesített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épült. A Franklin utcai szakaszon (Varsányi Irén utcától a Pataky László utcáig) az út 8 méterre lett kiszélesítve a jobb oldal felé. A kiszélesített úttest mindkét szélén 1,25 m széles kerékpársáv lett kijelölve.

A kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával párhuzamosan elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatornák, valamint meglévő és felújított árkok és zárt csatornák megépítésére is sor került.

A fejlesztések hozzájárulnak a város gazdasági területeinek megközelíthetőségéhez, a munkahelyek gyorsabb elérhetőségéhez, valamint a közlekedők biztonságának növekedéséhez is.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

 

További programok »

FEL