Építési telkek Gerlán

2017. április 13. 09:10 | Mikóczy Erika

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait: Békéscsaba, Tisza István utcában található 5 db építési telkét

 

Általános feltételek:

 

Beépíthetőség: A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportjánál tájékozódni lehet.

 

Közművesítettség: A közművezetékekre csatlakozási lehetőségek a szomszédos közterületeken megtalálhatóak, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. A közművek csatlakozó vezetékeinek kiépítése a vevők feladata és költsége, az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat a vevőknek kell megfizetniük.

A vevők kötelesek az általuk megvásárolt építési telkek előtti utcafronti szakaszon a csapadékvíz elvezető árkot megépíteni az Önkormányzat rendelkezésére álló vízjogi létesítési engedélyben meghatározott paraméterekkel. A csapadékvíz elvezető árok megépítésének elmulasztásából eredő összes kár megtérítésére a vevő köteles.

 

Egyéb feltételek:  Az értékesítésre felkínált telkek közül egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg. Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.

Beépítési kötelezettség: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog ranghelycserével történő bejegyzéséhez.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére ad lehetőséget.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Ingatlan adatok:

 

  1. Helyrajzi szám: 18526 hrsz.

 

Területe: 1047 m2

 

Az ingatlan induló ára:  bruttó 1.651.000,- Ft.

 

Az árverés időpontja: 2017. május 4-én 900 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 18528 hrsz.

 

Területe: 1061 m2

 

Az ingatlan induló ára:  bruttó 1.651.000,- Ft.

 

Az árverés időpontja: 2017. május 4-én 930 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 18529 hrsz.

 

Területe: 1076 m2

 

Az ingatlan induló ára:  bruttó 1.651.000,- Ft.

 

Az árverés időpontja: 2017. május 4-én 1000 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 18530 hrsz.

 

Területe: 1085 m2

 

Az ingatlan induló ára:  bruttó 1.651.000,- Ft.

 

Az árverés időpontja: 2017. május 4-én 1030 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 18531 hrsz.

 

Területe: 1094 m2

 

Az ingatlan induló ára:  bruttó 1.651.000,- Ft.

 

Az árverés időpontja: 2017. május 4-én 1100 óra.

 

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

FEL