Élmények és tudás Békéscsabán, a társadalmi integráció jegyében

2019. március 25. 19:24 | behir

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” című TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében olyan programokat valósít meg, amelyek a projekt kitűzött fő célján túl egyéb célokat is el kívánnak érni. A programok a közösségépítést, közösségfejlesztést, a helyi gazdaság fejlesztését, a jövő formálást is megcélozzák, az egészségmegőrzésről, a természet-és környezetvédelem fontosságáról, a fenntartható fejlődésről, a helyi termékekről is szólnak. Ez azért fontos, mert a hátrányos helyzetű lakosokat úgy lehet a leghatékonyabban segíteni, ha olyan közösségeket, akciókat erősítünk, amelyek hosszabb távon lehetőséget adnak az öngondoskodásra, a saját elképzelések fejlesztésére és megvalósítására, megmutatják az együttműködésekben rejlő előremutató lehetőséget, a hely gazdaságban lévő potenciált, valamint olyan emberekkel találkozhatnak a segítséget elfogadó lakosok, ahol megértést, segítséget, együttműködést kaphatnak és lehetőséget a továbblépésre.

A projekt megvalósulása során számos érdekes, és remélhetőleg messzemutató folyamat indul el, de ezek közül érdemes kiemelni néhányat

a 2018-ban megvalósult programelemekből:

Közösségi tervezés:

Városunk jövője szempontjából is kulcsfontosságú, hogy megismerjük a lakosok, a helyi kisközösségek igényeit, fejlesztései céljait, hogy ezeket alapul véve tudjunk előre haladni. Ezért a közösségi tervezés során fel lettek keresve az akcióterületen működő kisközösségek és meghatározott módszertan szerint felmérésre kerültek az igényeik, majd meghatározásra került a cselekvési terv, amely a projekt elemeivel összhangba hozva biztosítja, hogy az egyes programelemeken kellő számú résztvevő vegyen részt és eredményesek legyenek ezek.

 

Kosár Közösség indítása, működtetése:

 A KörösKosár bevásárlóközösség célja, hogy segítse a helyi termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot, ezáltal növelje a helyben előállított élelmiszerek fogyasztását. A közösség a kölcsönös bizalmon és felelős gondolkodáson alapszik. Olyan termelők kerülnek bevonásra, akik kisléptékű és minél környezetkímélőbb termelést folytatnak és olyan vásárlók, akik hajlandóak tudatosan, kissé előre tervezni fogyasztásukat, fontos számukra az egészséges élelmiszerek fogyasztása és szívesen részt vesznek önsegítő közösségek munkájában, és tekintettel vannak a helyi gazdálkodók megélhetésére is.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület várja azon tudatos gondolkodású lakosok jelentkezését, akik szívesen részt vennének Csaba első ilyen kezdeményezésében és szeretnének egy aktív közösség tagjai lenni.

A közösség szervezése megindult, várjuk a programhoz csatlakozni kívánó önkéntesek,  termelők, potenciális vásárlók jelentkezését.

 

Közösségi kert program:

A Vackorkert nevű, a Kenderföldeken, a Vackor utcában lévő közösségi kert olyan földterület, amelyet egy közösség gondoz. Itt azon felül, hogy a résztvevők megtermelhetik a saját maguk számára szükséges zöldséget, gyümölcsöt, olyan közösség részesei is lehetnek, ahol a tudás és a tapasztalat megosztásra kerül. A kert helyszíne lehet agrárgazdasági innovációknak is, de szemléletformáló programoknak is helyt fog adni. A kertben a résztvevők belekóstolhatnak az önellátásra való termelés rejtelmeibe, lehetőség lesz vegyszermentes, jó minőségű élelmiszerek lokális előállítására, de a kertművelés az egészségmegőrzés fontos eleme is lehet a rendszeres testmozgás által. Fontos cél, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok vagy munkanélküliek számára biztosítani tudja a kert a jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutást aktív közreműködés esetén.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület várja azok jelentkezését, akik szívesen művelnének kertet, de a feltételeik jelenleg ehhez nincsenek meg, illetve azokat is, akik tudásukat szívesen megosztanák másokkal, vagy saját elképzeléseik megvalósításához keresik a lehetőséget.

 

 

Önellátás, öngondoskodás képzés:

Olyan korban élünk, amikor nagyszerű, innovatív lehetőségek állnak előttünk. Hiszünk benne, hogy saját képességeinket felismerve, mindnyájan képesek vagyunk megtalálni a helyünket ebben az újszerű környezetben. A projekt keretében a résztvevők számára ennek a felfedezéshez és a tapasztalati tanuláshoz nyújtottunk lehetőséget és biztosítottunk szakmai támogató közeget. Az önellátás, öngondoskodás képzés célja volt, hogy olyan ismereteket, viselkedésmintákat közvetítsen, amelyek elősegítik a korszerű tudás elsajátítását, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását.

 

2019-ben többek közt a következő programelemek várják a lakosokat:

Szomszédsági közösségfejlesztés:

 A célterületen belül kisebb területi egységekben (pl utcákban) olyan közösségi programok kerülnek megszervezésre, amelyek a lakosokat megmozgatják személyes kapcsolati hálójukon keresztül és a személyes emberi kapcsolatokra építve együttműködéseket generálnak, majd a létrejövő együttműködések azok integrációját segítik, akik bizonyos okok miatt (pl. szociális, társadalmi) kirekesztődnek a folyamatokból és a közösségekből.

A programok szervezése tavasszal megindul, várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének részt venni ezen közösségi alkalmak megtervezésében, megszervezésében, megvalósításában, vagy akik még nem tagjai közösségeknek, de nyitottak emberi kapcsolataik bővítésére.

 

Munkaerőpiaci tréning:

 Napjainkban a munkaerőpiac komoly változásokon esik át: a korábban jellemző munkanélküliség átváltott munkaerő hiányba. A munkáltatók keresik a motivált, jó kompetenciákkal bíró, mobilis munkavállalókat.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a munkaerőpiaci tréning segítségével azon potenciális munkavállalók számára kíván segítséget nyújtani, akik számára nehézséget okoz a megfelelő munkahely megtalálása, vagy akik szeretnének jobb lehetőségekhez jutni, és ehhez szükséges kompetenciáikat fejleszteni szeretnék.

 

Bioritmus fesztivál:

Hazánkban a közösségépítés a helyi civil szervezetek nélkül nehezen képzelhető el, mivel a polgárok, munkások egy cél mentén ha elkezdenek szerveződni, közösséget építeni, sok esetben eljutnak arra a szintre, hogy szabályokat határoznak meg maguk számára ahhoz, hogy céljaikat el tudják érni és tevékenységük szervezett és hatékony legyen. A szabályok szervezeti kereteket is jelentenek, ennek formája a civil szervezet.

Célunk, hogy az akcióterületi lakosok motivációt kapjanak arra, hogy vágyaikat, elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítsák, ehhez partnereket találjanak és mintákat lássanak. A fesztivál interaktív módszerekkel, élményalapú tudásátadással bővíti a helyi közösségek hálózatát, ezáltal a tudásmegosztásban aktívan részt vesz.

A fesztivál 2019. május 11-én kerül megszervezésre a Széchenyi ligetben. A program fontos része a helyi civilek bemutatkozása, közösségi foglalkozások és programok tartása, valamint a tudásátadás.

 

Nyári tábor gyerekeknek:

Az akcióterületen élő, a társadalmi integráció szempontjából a célcsoporthoz tartozó 6-14 éves gyerekek számára olyan napközis tábort szervezünk, ahol Békéscsaba értékeihez kapcsolódóan szakemberek által vezetett foglalkozások kapnak helyet. Az egyes programelemek fejlesztő hatásúak az alábbi területeken: mozgásfejlesztés, mozgáskoordináció fejlesztése, együttműködés képességének fejlesztése, társas kommunikáció fejlesztése, empatikus képességek fejlesztése, tárgyi ismeretek fejlesztése, önellátás-öngondoskodás fejlesztése. A tábor végére a résztvevők együttműködésben közös feladatokat oldanak meg, megtanulják a közösségépítés alapvető gyakorlati fogásait.

 

A résztvevők kiválasztása az akcióterületen működő iskolák bevonásával történik meg.

A programmal kapcsolatban további információk kérhetőek Gyebnár Péter projekt megvalósítótól a gyebnar.peter@korosoknaturpark.hu címen, a +36 30/6541686-os telefonszámon vagy a Körösök Völgye Látogatóközpontban.

 

 

Projekt azonosítószáma:                          TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001

Projekt címe:                                                 Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén

Konzorcium vezetője:                               Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Elnyert támogatás:                                      283 000 000 Ft

 

További programok »

FEL