Eladni vagy tárolni lesz érdemes a gabonát?

2023. június 4. 07:25 | behir

Azt mindannyian látjuk, hogy a gabonaárak a bőséges készletek és a pozitív terméskilátások miatt meredeken estek. De mi várható az elkövetkező hónapokban?

A Copa és Cogeca gabona-, olajos magvakkal és fehérjenövényekkel foglalkozó munkacsoportjának szakértői az EU gabona-, olajosmag- és fehérjenövény-termelésének általános növekedését jósolják 2023-ra, annak ellenére, hogy Spanyolországban a termelés várhatóan komoly csökkenése várható. Várakozásaik szerint, az EU-27 gabonatermésének el kell érnie a 277 millió tonnát, ami 4,6 százalékos emelkedés a 2022-es betakarításhoz képest. Hasonló pozitív tendencia várható az olajos magvaknál és a fehérjenövényeknél.

Szerintük, a 2023-as 3,8 százalékos vetésterület-csökkenés ellenére a gabonafélék várhatóan magas hozamai a 2022-esnél jobb eredményt biztosítanak. Ezt a tendenciát részben a kukorica esetében várható magasabb hozamok okozzák.

Kukoricából 62 millió tonnás termést várnak (ami 21,7 százalékos többlet 2022-hez képest). Az árpa és a durumbúza 2,3, illetve 7,1 százalékos terméscsökkenést mutat, míg a közönséges búza termése 2,8 száza1ékkal, 28 millió tonnára nő. Spanyolországot súlyosan érinti a jelenleg is tartó aszály. Emiatt teljes gabonatermelése közel 9 millió tonnával csökken. Összességében az EU 2023-as termésének magasabbnak kell lennie, mint 2022-ben, de így is kicsivel az elmúlt öt év gabonatermelési átlaga alatt marad.

Az olajos magvak esetében is meglehetősen pozitív a helyzet az enyhe területnövekedésnek (+2,1 százalék) és a magasabb terméshozamoknak köszönhetően, amelyek az elmúlt öt év átlagánál 14,4 százalékkal magasabb termelést eredményezhetnek. Ez leginkább a napraforgótermés várhatóan 18,5 százalékos növekedésével mutat összefüggést. A terméshozam növekedése ugyanis várhatóan ellensúlyozza a termőterület zsugorodását.

A szójabab termelése várhatóan 9,7 százalékkal fog növekedni az elmúlt évihez hasonló vetésterület mellett. Az EU-27 fehérjenövény-termelésének a borsó és a bab magasabb termelésének köszönhetően (+9 százalék, illetve +11 százalék), az édes csillagfürt 29 százalékos csökkenése ellenére is növekednie kell.

Ezek a pozitív eredmények részben azzal magyarázhatók, hogy Észak-Európában nagyon jó körülmények között fejlődtek az őszi vetések, és Közép-Kelet-Európában általában kedvezőbbek az időjárási viszonyok. A súlyos aszály Spanyolországban és más körülhatároltabb régiókban, valamint az a tény, hogy – az elmúlt hónapok némi csökkenése ellenére – továbbra is nagyon magasak az inputköltségek (műtrágyák, energia), az árak pedig beestek, a 2023-as betakarítás pénzügyi eredményei várhatóan romlani fognak.

Forrás: Agrokep.vg.hu

További programok »

FEL