Bursa Hungarica – pályázati felhívás

2022. október 3. 18:40 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati kiírása

„A” típusú pályázat

Azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali munkarend szerinti, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat

Azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali munkarend szerinti teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A hátrányos szociális helyzet megállapítása a családok egy főre jutó havi nettó jövedelméhez kötött, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában az „A” és „B” típusú pályázatok esetében is 99.750,- Ft.

 

Elnyerhető önkormányzati támogatás:

 • „A” típusú pályázat esetén amennyiben a család egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
 • 250%-át (71.250,-Ft) a támogatás összege 15.000,-Ft/hó,
 • 300%-át (85.500,-Ft) a támogatás összege 12.000,-Ft/hó,
 • 350%-át (99.750,-Ft) a támogatás összege 10.000,-Ft/hó,

10 hónap időtartamban (2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve).

 

 • „B” típusú pályázat esetén amennyiben a család egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
 • 250%-át (71.250,-Ft) a támogatás összege 15.000,-Ft/hó,
 • 300%-át (85.500,-Ft) a támogatás összege 12.000,-Ft/hó,
 • 350%-át (99.750,-Ft) a támogatás összege 10.000,-Ft/hó,

3x10 hónap időtartamban (2023/2024. tanév, a 2024/2025. és a 2025/2026. tanév).

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán személyesen, vagy postai úton az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. szám címre megküldve lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat”.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben regisztrálni szükséges!

Regisztráció elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az Eper-Bursa rendszerbe az alábbi kötelezően csatolandó dokumentumokat is fel kell tölteni:

 • jövedelemnyilatkozat
 • jövedelemigazolás (munkabér, CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátások, Önkormányzat- és Járási Hivatal által folyósított ellátások)
 • nyilatkozat a tárgyévi egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemről, továbbá NAV igazolás az előző évi vállalkozói jövedelemről
 • nyilatkozat gyermektartásdíjról
 • jövedelemmel nem rendelkező személyek nyilatkozata
 • „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.

A nyilatkozatokhoz szükséges dokumentumok az Eper-Bursa rendszerben érhetőek el!

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. november 3.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2022. december 5.

Az aktuális pályázati kiírás, a kapcsolódó dokumentumok és az Eper-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a www.emet.gov.hu oldalról tölthető le.

További programok »

Itthon

Hódít a halk, sikkes, minőségi egyszerűség a divatban

A divat folyamatosan változik, szinte lehetetlen tartani a lépést ezen a területen. Több kutatómunka, tanulmány és beszélgetés juttatott el arra a gondolatra, hogy az öltözködésben a legfontosabb érték a fenntarthatóság. Az elmúlt évtizedben nőtt a tudatos vásárlás: aki eddig akár 6-7 ruhadarabot is megvásárolt, az mára legfeljebb 3-4 jobb minőségű alapdarabot tart a szekrényben.
2024. február 25. 19:00
FEL