Békéscsaba önkormányzata árverésen értékesíti a balatonszárszói üdülőt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Balatonszárszó, Jókai Mór u. 5. szám alatt található 733 hrsz.-ú, 1 795 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

 

Beépíthetőség:

Az ingatlan beépíthetőségének feltételeiről a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnál Balázs Zsuzsanna ad felvilágosítást. Elérhetősége: 84/362-501, 118 mellék, Balatonszárszó, Hősök tere 1.

A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

 

Közművesítettség:

Az ingatlan összközműves kapcsolattal rendelkezik. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik.

 

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai:

Az üdülő Balatonszárszón, a település Balaton és vasút közötti részén, üdülő- és lakóövezetben, csendes, forgalommentes, szilárd burkolatú út mellett található, a Balaton parttól mintegy 4-5 perces gyalog-távolságban.

Alapellátást biztosító üzletek hozzávetőlegesen 4-500 méter, buszmegálló mintegy 100 méter távolságban található.

Az ingatlan telek szabályos négyzet alakú földrészlet, arányai, felszíni adottságai az eredeti használati cél szempontjából is jók, felszíne sík. A telek összközműves kapcsolattal rendelkezik. A telken két épület található, egy gondnoki épület és az üdülőépület. Az épületek állapota közepesen karbantartott. Az üdülő épület alapterülete 143,7 m2, a gondnoki épület alapterülete 63 m2.

 

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az adott ingatlan értékesítésekor – a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig az induló ár 10%-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Ingatlan adatok:

Helyrajzi szám: Balatonszárszó 733

Telek nagysága: 1.795 m2.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 93.500. 000 Ft, azaz kilencvenhárommillió-ötszázezer forint. (bruttó 118.745.000,- Ft)

 

Az árverés időpontja: 2018. október 30. (kedd) du. 1300 óra

 

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-800 3870-es mellék (ügyintéző: Moravszkyné Kalcsu Gizella).

 

Megosztás:

Címke: , , ,