Várják a javaslatokat a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés díjazottjaira

2020. május 7. 14:50 | behir

Felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által adományozható „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendeletében szabályozza a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását.

 

A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékteremtő módon szervező tevékenységét példamutatón, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magánszemélynek vagy közösségnek adományozható.

 

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés idén tizenkettedik alkalommal, a Csabai Garabonciás Napok keretén belül kerül átadásra. Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

  • Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
  • a kisebbségi önkormányzatok,
  • a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága,
  • ifjúsági, illetve ifjúsággal is foglalkozó formális (egyesület, alapítvány stb.) és nem formális (diákönkormányzat, klub, szakkör, öntevékeny csoport stb.) civil szervezetek,
  • tantestületek, nevelési-oktatási munkaközösségek az intézményben működő diákönkormányzat egyetértésével.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

-          Az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,

-          Az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

-          Az adatvédelmi szabályok betartásának érdekében a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 2. melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési nyilatkozatotAmennyiben nem kerül a nyilatkozat benyújtásra, a javaslat nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Az adatkezelési nyilatkozat letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Csabai élet / Ifjúság menüpontjában.

 

A kitüntetési javaslatokat 2020. május 29. (péntek) 12.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). További információ kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől telefonon a 66/886-761-es melléken, vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail címen. 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezúton tisztelettel kérem szíves közreműködésüket a békéscsabai lakosok tájékoztatásában!

További programok »

FEL