Békéscsaba anno: Száz éve város Békéscsaba, Bertóthy volt az első polgármester

2018. november 23. 14:41 | behir

Száz évvel ezelőtt, az országra szakadó tragédia közepette készült Békéscsaba 200 éves községi lét után a várossá alakuláshoz. A városi képviselő-testület pedig 1918-ban megválasztotta a város első polgármesterét.

Az 1918. októberében kirobbant „őszirózsás” forradalom körülményei között az év novemberében négy közgyűlést tartottak. 19-én az elnöklő Áchim László bejelentette Füzesséry Zoltán dr. kormánybiztos főispánná való kinevezését.  1918. november 23-án nyerte el rendezett tanácsú város jogállását Békéscsaba. Ekkor tartották a város első képviselő-testületének alakuló közgyűlését, melyen Berthóty István vármegyei főjegyző elnökölt. Felolvasták a megválasztott képviselők 100 fős névjegyzékét, ezzel Békéscsaba rendezett tanácsú város első képviselő-testületét dr. Korniss Géza főszolgabíró megalakultnak jelentette ki.

Berthóty István

A november 26-ai közgyűlést dr. Daimel Sándor alispán vezette, s az üdvözlés után bejelentette, hogy dr. Debreceny Lajost főkapitánnyá nevezte ki. Jelentette továbbá, hogy a közgyűlés tárgya a polgármesteri állás helyettesítés útján való betöltése.

Hazay-Sternschuss János és Pollák Arnold képviselők indítványozták, hogy a polgármesteri állást véglegesen töltsék be. Az indítványt és a főjegyzői állás betöltését hosszabb vita követte. Korossy László főjegyző 3 havi szabadságot kért. Ezt követően úgy volt, hogy Kraszkó Mihály már a főjegyzői állást is azonnal óhajtja betölteni. A vita bezárása után a közgyűlés tisztújító székké alakult, s nyomban kiküldték a kijelölő választmányt Hazay-Sternschuss János, dr. Novák György, dr. Székely Lajos és Zsíros András személyében. Néhány perc múlva a kijelölő választmány visszatért, s alispán kihirdette, hogy Berthóty István vármegyei főjegyzőt egyhangúan jelölte ki a választmány.

A bejelentés után hatalmas éljenzés tört ki a tanácsteremben, azután nyílt szavazással Berthóty Istvánt választották egyhangúlag Békéscsaba város első polgármesterévé.

A választmány tagjai ezt követően a polgármestert a képviselő-testület színe elé szólították, és Bertóthy letette a hivatali esküt. Rövid üdvözlő beszédében a polgármester azt kívánta, hogy „vármegyénk e szépen fejlődő legnépesebb községe új városi szervezetében az anyagi és demokratikus szellemi előhaladás és felvirágzás hatékony eszközeit találja meg”.

Gécs Béla

 

További programok »

FEL