Békéscsaba anno - A Békéscsabai Iparos Olvasókör megalakulása

2015. november 20. 16:11 | Mikóczy Erika

A Békés-Csabai Ipartestület százharminc éve, 1885 nyarán, alakuló közgyűlésen mondta ki megalakulását. Első elnökének, közfelkiáltással választotta Havran Pált (képünkön). Pár hónap elteltével a bejelentett tagok száma 735 önálló iparos, 272 segéd és 57 tanuló volt.

Az ipartestület első önálló egyesületét az Iparos Olvasókör megalakulását az évben Sajben Pál iparos kezdeményezte. Ő hozta létre az előkészítő bizottságot, melynek tagjai lettek: Zvaratkó Pál, Juhász Antal, Thomai János, Zlehovszki György, Scheibel Mihály, id. Boskó János, Baranyai Mihály, Zvaratkó Ignác. Fikker Antal, Volentik Lipót, Facsinai Zoltán, Remenyiczki János, Csjernik János, Gulyás Mihály és Zlehovszki János iparosok, akik szabad óráikban, készítették elő az alakulást, az egyik iparos Kishida utcai házában.

 Az előkészítő bizottság elnöke Zvaratkó Pál a parlamentáris formának szigorú őre volt, nem engedte, hogy az üléseken bor legyen az asztalon, de az ülés végeztével jó borral kínálta a bizottság tagjait és a vendégeket. Az ilyen ülések alatt kedves epizódok történtek. Az elnök úr a bort mindenkor széke mellé helyezte. A vitáknál a száraz torkokat a szemfüles Scheibel Mihály öntözte, aki az asztal alá bújva, poharanként adogatta fel a bort az érte nyúlóknak. Az elnök kivételével mindegyik le-le hajolt a sűrűn leejtett gyufa skatulyájáért s persze közben nagyokat ivott.

Az ilyen ülések egyikén döntötték el az alakulandó egyesület nevét, az alapszabály megírására felkérték Sajben Pált, aki az előkészítő bizottság jegyzője volt. Az olvasókör megalakulását segítette dr. Seiler Endre ügyvéd, aki javasolta egy iparos gyűlés összehívását. A gyűlést 1895. november havában tartották a Lorenc-féle vendéglőben. Jelen volt közel 300 iparosmester, akik az alapszabályt némi módosítás után elfogadták.

Az előkészítő bizottság az anyagiak előteremtése érdekében 1896-ban farsangi bált rendezett a Thomas féle vendégfogadóban (később Fehérbárány), amely szép bevételt hozott.

Az alakuló közgyűlést nevezetes napon, Magyarország ezer éves fennállásának ünnepén tartották. Zvaratkó Pál üdvözölte a megjelenteket. Ezután ismertette az Iparos Olvasókör célját: „Békéscsaba iparossága részére oly érintkezési és gyülekezési helyet alkotni, mely a művelt társas életi élvezetek mellett alkalmat nyújtson arra, hogy az iparosokat érdeklő kérdésekről eszmét cserélhessenek. Alkalmat adjon a társalgásra, társas játékokra, felolvasásokra, estélyek rendezésére.”

1896. május 11-én kimondták a Békéscsabai Iparos Olvasókör megalakulását. Megválasztották a 24 tagú vezetőséget. Díszelnök Zsilinszki Endre, elnök Zvaratkó Pál, alelnök Juhász Antal lett.

Gécs Béla

 

FEL