Árverésen értékesítik az üzlethelyiséget

2018. március 8. 06:18 | behir

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsabán, az Urszinyi Dezsőné utca 28. szám alatti társasházban található, 180/A/8 hrsz.-on nyilvántartott, 99 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Helyrajzi szám: 180/A/8

Terület nagysága: 99 m2

 

Beépíthetőség:

A társasházi ingatlan beépíthetőségének feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

 

Közművesítettség:

Az ingatlan az elektromos hálózatra-, a település ivóvízhálózatára saját mérőórán keresztül csatlakoztatva van. A szennyvíz elvezetése városi csatornahálózatba történik. Gáz közmű az ingatlanra nincs bevezetve. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetnie.

 

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai:

A társasházhoz tartozó telek szabálytalan sokszög alakú, sík, sarki terület, amely az Urszinyi és a Bajza utcák sarkán helyezkedik el. A telek mindkét utcafrontjára került elhelyezésre az „L” alakú főépület, amelyhez két különálló udvari épület is tartozik. Az udvar közös használatú, az értékesítendő ingatlanhoz nem tartozik kizárólagos használatú udvarrész, és a Bajza utca felől közelíthető meg.

 

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.
Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 5 600 000 Ft, azaz nettó ötmillió-hatszázezer forint (bruttó 7 112 000 Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Banknál vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az árverés időpontja: 2018. március 27. kedd 1000 óra

 

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék (ügyintéző: Fodor Emília).

 

További programok »

FEL