Árverésen értékesítenek egy Mazán utcai ingatlant Békéscsabán

2019. november 16. 07:44 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán a Mazán L. u. 18. szám alatt található kivett telephely megnevezésű, felépítményes ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.

Helyrajzi szám: 6679/58

Terület összesen: 4276 m2.

 Beépíthetőség: Az ingatlanon található egy felépítmény, a további esetleges beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál, illetve a Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportjánál lehet tájékozódni.

Közművesítettség: Az adott ingatlan villamos energia ellátása jelenleg almérőn keresztül biztosított, de közterületről az önálló csatlakozás kiépíthető. A gáz- és vízellátás a település rendszerére kapcsolva, saját mérőórával biztosított. A szennyvízcsatorna hálózat az ingatlan előtt nem kiépített, a keletkezett szennyvíz szennyvízaknába vezetett. A közművekre való rácsatlakozás költségei és a közműfejlesztési hozzájárulások is a vevőt terhelik. 

Egyéb feltételek: Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 27.060.000,- Ft, amely bruttó 34.366.200,- Ft. Az adott ingatlan értékesítésekor - a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az árverésen az vehet részt, aki 3.436.620,- Ft-ot, azaz hárommillió-négyszázharminchatezer-hatszázhúsz forint letéti díjat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 60 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az alábbiak szerint kell megfizetnie:

  • a 10 %-os árverési letéti díj a vételár részét képezi,
  • a 40 %-át a szerződés aláírásától számított 40 napon belül,
  • a fennmaradó 50 %-át legkésőbb 2020. március 1. napjáig.

Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetését követően adható birtokba az ingatlan, figyelemmel a közfoglalkoztatási program befejezésére, de legkésőbb 2020. március 15. napjáig.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

 Az árverés időpontja: 2019. december 12. 1030 óra.

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-863

További programok »

FEL