Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. november elején

2023. november 5. 12:35 | Ugrai Gábor

A BÉKÉS hasábjain véleménycikk jelent meg az őszirózsás forradalomról, nem volt köszönet benne. Gőzfürdő és halvacsora Gyulán, de baleset Kondorosnál. Egy vers mindenkinek, de az eperfákat meg kell védeni.

Országos hír – Ez volt a vélemény

„Itt vonaglunk megcsonkítva és összekötözve, megalázottan és kifosztottad és akkor azok az emberek, akik minden megcsonkításhoz, összekötözéshez, megalázáshoz és kifosztáshoz hozzásegítették ellenségeinket, összegyűlnek a fehér asztalnál és pohárral kezükben tósztokkal ünnepük nemzetgyilkosságuk ötödik esztendei fordulóját.

Az a pár jelentéktelen nulla, aki sokkal kevesebbet csinált ahhoz, hogy üldözni kelljen, de sokkal többet ahhoz, hogy még egyszer életében emelt fővel mehessen honfitársai közé, tegnap összegyülekezett egy budapesti szálloda vacsorázó asztalánál és a félkegyelmű emberek bárgyú örvendezésével örülve egymásnak nagy gaudiummal és vérmes reménységek hangoztatásával ünnepelték herosztra teszí munkájuk évfordulóját. Az embernek az esze áll meg ilyesmik hallatára. Ma már minden favágó tudja Európában, de még ellenségeink se tagadják, hogy az az egész októberi társaság Magyarországon a maga pacifizmusával, wilsonizmusával, önrendelkezési jogával és kárpótlás nélküli békéjével egy dróton rángatott esztelen kompánia volt, amelyet az ellenségnek a végső erőfeszítéstől vonagló keze ráncigáit, hogy széttörje és lerázza magáról azt a szorongató láncot, amelyet az egységes Habsburg-monarkia jelentett a háborúban és jelentett volna sokkal erőteljesebben a békekötésnél. A háború részünkről talán már el volt vesztve, de az antant részéről még nem volt megnyerve és ha a Habsburg monarkiát nem sikerül részeire szétzülleszteni, bizonyára nem is lett volna megnyerve soha és sem Versailles, sem Saint-Germain, sem Trianon soha el nem következhetett volna. Ezt ma mindenki tisztán látja, csak az a néhány gyászmagyar nem, akik tegnap a must hatása alatt dicsőségnek látták azt, ami legkedvezőbben megítélhető szereplő részéről sem lehetett egyéb szánalomraméltó hülyeségnél. Azzal vigasztalták magukat örömmámorukban, hogy nem ők voltak az okai a bekövetkezett felbomlásnak, hanem az a rendszer, amelyet ők felborítottak, az a kormány, amelyet ők elbuktattak. Hát ez igaz. Valóban az a kormány volt a hibás és az volt egyetlen bűne, hogy akkor őket mindenestől le nem fogatta és a fegyházba, vagy a bolondok házába nem csukatta. Legyenek azonban nyugodtak, ezt a hibát most már egyetlen magyar kormány sem fogja mégegyszer elkövetni. Bármilyen kormány jöjjön ebben az országban, bármilyen politikai uralom következzék el, a nemzetnek lesz elég ereje ahhoz, hogy távol tartsa ettől a csonka hazától azokat, akik tudatosan gaz hazaárulók voltak és akik ennek tudatában önként száműzték magukat és lesz elég esze és bátorsága ahhoz is, hogy a szánalmasan bárgyú szerepet játszottakat is, akiknek még megszökniük sem volt érdemes, szintén ártalmatlanná tegye és méltó helyükre juttassa.”

 

Gyulai hír – Felkéretjük

 

Hiba – Elnézést

 

Vármegyeszékhely – Szívesen látjuk!

 

Állás – Csak megbízható

 

Kultúra – Vers mindenkinek

 

Baleset – Vetélkedés miatt

 

Zöld hírek – Vigyázzunk rá!

 

Forrás

 https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=273&layout=s

Kép forrása

Készítette: Ismeretlen - http://csepel.info/?p=16563, Siklós András: Magyarország 1918-1919 (Kossuth Könyvkiadó–Magyar Hekikon 1978), Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118759380

További programok »

FEL