Aktuális: Nyertes pályázatok, fejlesztések Békéscsabán

2017. augusztus 6. 14:34 | Mikóczy Erika

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretből újabb forrásokat nyert Békéscsaba önkormányzata idősklubok fejlesztésére, óvodák, bölcsődék teljes körű felújítására, fejlesztésére, de megújulnak a csapadékelvezető rendszerek, illetve kékpárút is épül.

Erről dr. Sódar Anitával, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetőjével Horváth Szabolcs műsorvezető beszélgetett a 7.Tv Aktuális című műsorában.

 

– 2016 évben összesen 6,5 milliárd összegű támogatást nyert Békéscsaba városa. Mindösszesen 18 darab pályázat támogatási szerződést kötötte meg az önkormányzat. Ezek a pályázatok már folyamatban vannak, a legtöbb már a kivitelezés állapotában. Láthatják az emberek, hogy a Lenkey utcán, a Tábor utcán megújul az óvoda, a Százszorszép Bázisóvodának az udvarfelújítását végezzük, illetve több energetikai korszerűsítés is megvalósul a város területén. Augusztusban több kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése is elkezdődik, ez a Körte sort fogja érinteni, a Gyulai utat, a Berényi utat, illetőleg a Pataky és a Franklin utcát, valamint a Bánát utca környékét. Ennyit talán a 2016-os évről. 2017-ben május 31-ig bezárólag a városfejlesztési kft. 4,5 milliárd forint összegben nyújtott be összesen 15 darab pályázatot. Örömteli, hogy az elmúlt két hétben folyamatosan jöttek a hírek: ezek a pályázatok pozitív elbírálásban részesültek. Tehát a városban 2018-ban még további 1,3 milliárd forintos fejlesztés fog megvalósulni, ami valóban óvodákat, bölcsődéket, kerékpárutakat fog érinteni.

 

– Az idősklubok életében ez mit fog jelenti? Ott milyen korszerűsítés valósul meg? Mekkora szükség van ezekre a fejlesztésekre?

 

– Mindenféleképpen nagy szükség van. Alig tudtuk kiválasztani azokat az intézményeket, ahol ezek a fejlesztések megvalósulhatnak, hiszen szinte mindenhol jó lenne valamilyen felújítás, korszerűsítési munka. Az idősek klubjainál a fejlesztés a nappali ellátás korszerűsítését jelenti. Megújul a mezőmegyeri Kossuth Utcai Idősek Klubja, a Mokryn található idősek klubja, valamint Gerlán a Jázmin utcai klubban is jelentős fejlesztés megy végbe. A legjelentősebb fejlesztés, ami egyben bővítést is jelent, Mezőmegyeren fog történni a Kossuth Utcai Idősek Klubjában. Jelenleg 160 m2-es ez az épület, és ez körülbelül egy 100 m2-es bővítménnyel fog kiegészülni. Nagyon jelentős alaprajzi módosításokat is meg fog valósítani a nyertes kivitelező, illetve teljes körű belső felújítás és külső hő-technikai javítások is történnek az épületen, tehát energetikai korszerűsítés is megvalósul. A gerlai és Mokryn található idősek klubjában belső átalakítások lesznek, kisebb, de jelentős felújítási munkákat fogunk végezni, illetve hőszigetelés fog történni mind a két épületben, és a szükséges nyílászáróknak a cseréje, valamint ami nagyon jelentős, egy akadálymentesítés is lesz.

 

– Az óvodák, bölcsődék esetében mi a helyzet? Milyen fejlesztések lesznek, és ez mennyire érinti a működést?

 

Újabb óvodákra, illetve bölcsődékre nyert támogatást a város, ezzel nagyon régi fejlesztési igények teljesülhetnek 2018-ban. Nyertes pályázat lett a Lencsési út 15. szám alatti Zöldovinak a fejlesztése, a Kertvárosi Óvoda, tehát a Szegfű utca 11. szám alatt található óvoda fejlesztése. Két bölcsőde-felújítás és bővítés is meg fog valósulni, ez a Belvárosi Bölcsődét illetve a MIVA bölcsit érinti. Ezeknél az épületeknél nem csak belső felújítások lesznek, hanem nagyon jelentős bővítésről is beszélhetünk. Több esetben nem volt tornaszoba, nem volt szertár, logopédiai szoba, fejlesztőszoba, ezek kialakítására most lehetőség nyílik a pályázat keretében. Összesen 395 millió forintot nyertünk a négy intézményre, tehát az összegből is látszik, hogy jelentős fejlesztések fognak megvalósulni a város területén. Ezeknek a tervei, engedélyes kiviteli tervei megvannak. Már van tapasztalatunk a kivitelezésben, egy működő óvodának a kivitelezésében, hiszen a Lenkey és a Tábor utcai óvodában most vannak folyamatban a fejlesztések. Nagyon jó az együttműködés az intézményvezetőkkel.

 

– Tehát nem kell, mondjuk csoportokat bontani, vagy áthelyezni a gyerekeket másik óvodába?

 

Biztosan érinti a csoportok életét a fejlesztés, ezeket még át kell beszélnünk az intézményvezetőkkel, és a fenntartó önkormányzattal. Készítünk egy tervet, és a közösen megállapított ütemezés szerint fognak haladni a kivitelezési munkák.

 

– Egyébként a TOP-keretből eszközbeszerzésre is van lehetőség vagy csak a felújításra, bővítésre?

 

Az óvodai beruházásoknál sajnos nincs lehetőség eszközbeszerzésre. Vannak olyan fejlesztéseink, például a jaminai egészségház, ahol van lehetőség minimális bútorbeszerzésre, eszközbeszerzésre, de itt nincs.

 

– Kerékpárutat is fejleszt Békéscsaba, a megyeszékhely már egy igazi kerékpáros város. Mit fog összekötni ez az út?

 

A felmérések azt bizonyítják, hogy Békéscsaba elsők között van a kerékpárral közlekedők számában. A város mindig is fontosnak tartotta a biztonságos közlekedés feltételeinek a megvalósítását. Ezek a pályázatok pont ezt szolgálják, hogy biztonságos körülményeket tudjunk biztosítani számukra. Valóban nyert egy pályázatunk – korábban több is – így plusz 365 millió forintból valósulhat meg a városközpont és a fényesi városrész közötti kerékpárforgalmi létesítmény. Azért mondok kerékpárforgalmi létesítményt, mert különböző létesítménytípusok fognak megvalósulni a körülbelül 6 kilométer hosszon. Az első szakasz a Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út szakasza, ahol már egy meglévő kerékpárútról beszélhetünk. Itt egy szükség szerinti korszerűsítés, szélesítés fog megvalósulni, egészen a Lencsési hídfőjéig. A Magyar utcában körülbelül 2 kilométeres szakaszon önálló, kétirányú gyalog- és kerékpárutat fogunk megvalósítani, és ez a kerékpárút kimegy egészen a fényesi buszfordulóig.

 

– A csapadékvíz-elvezető rendszerek korszerűsítése is benne foglaltatik a pályázatban. Hol lesz ez, és mit kell itt csinálni ezekkel a csapadékvíz-elvezető rendszerekkel?

 

– Nagyon régi lakossági igény ez is. 350 millió forintot nyertünk a városi infrastruktúrafejlesztés tárgyú projekt keretében. Itt három nagy blokk valósul meg. A Bethlen utcai, ott van csapadékvíz-elvezetés, de az egy nagyon mély, nyílt árok, ott a lakossági igényeknek megfelelően le fogjuk fedni ezt a szakaszt. A keleti kertekben, és a Kastélyszőlőkben is meg fogjuk oldani a csapadékvíz-elvetést. A csapadékvíz-csatorna hossza több, mint 6 kilométer lesz. Ez is egy nagyon jelentős munka, itt is szeretnénk a lakosság türelmét kérni, hiszen itt azért „fel fogjuk túrni” az utcákat. Mivel ezek az utcák nagyon keskenyek, csak 6-8 méter szélesek, ezért szükségünk van a le nem adott területek leadására azért, hogy a csapadék csatornát megfelelően a településrendezési terv szerint tudjuk megvalósítani. Természetesen a lakosságnak a többsége ezt leadta, de vannak még fennmaradó problémás telkek, ennek a megoldásában kérnénk a lakosság együttműködését.

 

– Eddig ezeken a helyeken gondot okoztak a csapadékvíz-elvezetés hiányosságai. Voltak lakossági jelzések?

 

Természetesen voltak, főleg akkor, amikor még a szennyvízcsatorna nem épült ki. Akkor ez egy belvizes terület volt. A csapadékvíz-elvezetés a későbbiekben megvalósuló szilárd utak kialakításához is szükséges, hiszen úgy nem aszfaltozhatunk, hogy előtte a csapadékvíz-elvezetést nem oldottuk meg. Tehát ez a kettő ez egybefügg.

 

– Milyen további pénzeszközök várhatóak még? Mi az, amit le lehet hívni, mire pályázik a város?

 

– Most a 2017-ben beadott 15 darab pályázat elbírálása történik. További kerékpárút fejlesztésekre is pályáztunk, például a Szabolcs utcai kerékpárút kiépítésére. Pályáztunk a Szarvasi úti felüljáró kerékpárút-építésére. A Tevan Andor utcában, illetőleg az Ipari úton közvilágítást és kerékpárutakat szeretnénk kiépíteni. Az egyik legjelentősebb beruházásunk lesz a Kétegyházi utat és a Lencsési utat összekötő Építők útjának a megépítése. Ez egy 2 kilométer hosszú útszakasz lesz kerékpárforgalmi létesítménnyel együtt. De nagyon sok energetikai fejlesztésünk van, különböző intézményeknek, iskoláknak, óvodáknak az energetikai korszerűsítésére pályázunk. Lesz egy nagyon nagy pályázatunk, a szociális város-rehabilitáció, ami érinti a Czuczor utcai közösségi házat, és további kerékpárutak megvalósítását is jelenti, például a Baross utcán, és a Kazinczy utcában is.

 

További programok »

FEL