A Gyulai Törvényszék a magyar igazságszolgáltatás leggyorsabb zászlóshajója

2023. április 16. 07:23 | Kovács Andrea

Békés vármegye bíróságaira 2022-ben több mint 10 százalékkal kevesebb ügy érkezett mint egy évvel korábban, a befejezett ügyek száma pedig nőtt, ezáltal a folyamatban maradt ügyek száma csökkent az előző évihez képest. December 31-én mindössze 21 olyan ügy volt, amely 2 évnél régebbről húzódik, ez országosan egydülálló adat de uniós tekintetben is kimagasló- hangzott el azon az összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón, amelyet a Gyulai Törvényszéken tartottak.

Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke tájékoztatójában kihangsúlyozta: téves volt az az elmúlt évtizedekben fel-felbukkanó megnevezés amely Békés vármegyei bíróságait, illetőleg a Gyulai Törvényszéket az ország „kisbíróságaként” aposztrofálta.

Évtizedek óta színvonalas ítélkező munka folyik Gyulán és sem a létszámát, sem szervezeti összetettségét, sem ügyforgalmát, különösen pedig jelentőségét tekintve sem kicsi a Gyulai Törvényszék. Az utóbbi években ezt a téves beidegződést szerencsére sikerült eloszlatni – tette hozzá mondta az Országos Brósági Hivatal elnöke. 

 

Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke (Fotó: behir.hu)

A bíróságok helyzetének alakulása három mutató relációjában vizsgálható: érkezett, befejezett és a folyamatban maradt ügyek egymáshoz való relációját jelenti. A Gyulai Törvényszék illetékességi terültén több mint 10 százalékkal mérséklődött az ügyérkezés, az előző évhez viszonyítva. 

– A csökkenő érkezésszám természetesen a befejezések számára is kihatott, 2022-ben 33 275 ügy érkezett és 33 505 ügy fejeződött be, ezáltal az év végén folyamatban maradt bírósági ügyek száma csökkent az előző évhez képet. Az úgynevezett ügyhátralék pedig már 2020 óta folyamatosan csökken a Békés vármegyei bíróságkon – tájékozatott az elnök. 

 

Senyei György és Bagdi Árpád Gyula (Fotó: behir.hu)

A Gyulai Törvényszék 2022-ben is teljestette alapvető alkotmányos feladatát és biztosította az időszerű és szakszerű ítélkező tevékenységet – emelte ki  Bagdi Árpád Gyula beszélt. A Gyulai Törvényszék elnöke kiemelte: a bíróság működését és a bírói munkát két alapvető szempont mentén tudjuk jellemezni, az egyik az időszerűség, a másik pedig a szakszerűség: mindkettő ugyanolyan fontos, egyiket sem szabad a másik elé helyezni, hiszen nem elég gyorsan meghozni az ítéletet az állampolgárok szempontjából, mindenképpen fontos, hogy szakszerű és törvényes keretek között történjen.

Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke (Fotó: behir.hu)

Hangsúlyozta: a Gyulai Törvényszék mindkettőben élen jár uniós viszonylatban is. Az elhúzódó ügyek számát tekintve 2022. december 31-én, mindössze 21 olyan ügy volt, amely Békés megye bíróságain, amely 2 évnél régebbre nyúlik vissza Ez mindenképpen kiváló adat, amely azt jelenti, hogy a Békés vármegyei állampolgárok számíthatnak arra, hogy gyorsan befejeződnek a bírósági eljárások. Az elnök hozzátette azt is, hogy a megalapozottság a másik nagyon fontos tényező, hiszen nem mindegy, hogy milyen arányban nyújtanak be az ügyfelek fellebbezést.

A Békés vármegyei bíróságokon a büntető ügyek több mint 69 százaléka elsőfokon jogerőre emelkedett 2022-ben. A polgári ügyszakban pedig ez a szám még lényegesen magasabb, összesen 95.3 százaléka elsőfokon jogerőre emelkedett az elmúlt esztendőben. 

 

Összbírói értekezlet a Gyulai Törvényszéken (Fotó: behir.hu)

– Emellett törvényszéki elnökként mindig kiemelt szempontként kezeltem azt, hogy a Békés vármegyében működő nyolc szervezeti egység, a hét járásbíróság és a törvényszék épületei alkalmasak legyenek a magas szakmai színvonalú ítélkező tevekénységre, a dolgozók, és az ügyfelek számára. Nagy hangsúlyt fordítok az épületek energiahatékonyságra, jelenleg a szarvasi járásbíróság épületének korszerűsítése folyik, melynek átadása 2023 második felében várható fogalmazott.

A Gyulai Törvényszék épülete (Fotó: behir.hu)

Az elnök szerint a Gyulai Törvényszék a magyar igazságszolgáltatási rendszer leggyorsabb zászlóshajója, hiszen nem nagyon van olyan objektív mérőszám, akár az időszerűséget, akár a szakszerűséget szem előtt tartva, amelyben ne vezetné az országos statisztikákákat, már évek, évtizedek óta a szakszerű és időszerű ítélkező tevékenység az egyik fő jellemzője.

További programok »

FEL