A Frnda András-féle ház 2. – A csabai Frnda család lakóházai, birtokai

2021. augusztus 14. 14:15 | behir

A belvárosban, a mai Andrássy út – Irányi utca sarkán állt az egykori Frnda András-féle ház, a 721., majd később a 1010. szám alatt.

Számos üzletnek, többek között órásnak, papír- és könyvkereskedésnek, vaskereskedésnek, drogériának, sírkőlerakatnak adott helyet a Frnda-féel ház. Mielőtt még azonban ezeket sorra vennénk, érdemes egy pillantást vetnünk a Frnda András családjára és birtokaira.

Az Andrássy úton állt 1010. házszámú épületnek valószínűleg nem csak tulajdonosa, de építtetője is Frnda András lehetett. A csabai, nagyrészt evangélikus hitű népes Frnda család – amely családnév a Ferdinánd keresztnév szlovák változatából (Ferdinanda) ered – főként kisiparosokból és birtokosokból állt. Számos telkük volt a belvárosban, az ezeken levő lakóházak helyiségeit lakásként vagy üzlethelyiségként adták bérbe. Külterületi telkeket is birtokoltak, amelyeket gazdálkodásra adtak ki. Ilyen tevékenységgel sokan foglalkoztak abban az időben, az ebből származó bevétel pedig tisztes jómódot biztosított számukra. A legtöbb adót fizető csabaiak névsorában mindig ott szerepelt a nevük, de csak az utolsó sorokban.

A Frnda családnak volt tulajdonában a fent említett Andrássy úti mellett, a rövidke Egyház utcában is egy másik ház. Az épület a neológ izraelita templom (ami ma hullámlemezbe csomagolva, bútorboltként működik a Luther utcán) helyén állt. Volt házuk a Kistemplom utca 1029. alatt, amelynek helyén van ma az Irányi utcai iskola és annak tornaterme. Volt még házuk a Lázár utca végén is, ott, ahol az a régi Szarvasi útba torkollik, bal kéz felől. Ezen kívül szántóval rendelkeztek Fényesen, Sopronyon, Nagyréten, amelyekhez mindenféle gazdasági eszközök is tartoztak.

A háztulajdonos, Frnda András birtokos, 1837-ben született. Nejével, Petrics Zsuzsannával négy gyermeket neveltek, mégpedig Miklóst, Emíliát, ifjabb Andrást és Lászlót, utóbbi sorsa kevéssé ismert előttünk.

Frnda Andrásnak egy bátyja ismert, az 1833-ban született Frnda Pál gazdálkodó, akinek a felesége Blahnika Amália volt. Ők laktak az 1763. számú házban, a mai Lázár utca végén. Idősebb Andrásnak a Miklós nevű fia vaskereskedő lett Csabán, ő örökölte az Andrássy úti házat. Emília Vida István őrnagy feleségeként volt ismert. Ifjabb András, aki mészárosmester lett, elköltözött innen, Budapesten nősült meg 1906-ban, és Ócsán halt meg 1927-ben.

Szalay Ágnes

További programok »

FEL