30 év 30 történet – Nagy Ferenc: Más az üzleti élet, de van átjárás

2021. szeptember 25. 15:12 | behir

Békéscsaba városi lapja, a Heti Mérleg 1991. október 2-án jelent meg először. A 30 éves jubileum alkalmából most Nagy Ferenc alpolgármestert kérdeztük.

Kezdőként a megyénél az önkormányzati vállalatok ellenőrzésével foglalkozott, dolgozott a Tégla- és Cserépipari Vállalatnál közgazdászként, volt élelmiszer-ipari cégek pénzügyi igazgatója, majd a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot is vezette. 2011-ig a szakmai életútja főként az üzleti szférához kötődött. Milyen emlékeket őriz ebből az időszakból?

 – 1985-ben, az egyetem elvégzése után jöttem vissza Békéscsabára. Szerencsém volt, mert közgazdászként mindig érdekes munkát végezhettem. Kezdőként a téglaipari vállalatnál töltött évek voltak a legmeghatározóbbak, sok tehetséges ember, jó közösség volt akkor ott. Érdekes az is, hogy pénzügyi ellenőrként többek közt az Alföldvíz Zrt. jogelődjeként működő önkormányzati vállalat adatait kellett elemeznem, és ma, alpolgármesterként is van alkalmam olyan vízművesekkel találkozni, akikkel 36 éve ismerkedtem meg. Közel 10 évet töltöttem az élelmiszeriparban, ezért mindig elkedvetlenedem, ha arra gondolok, hogy nincs már malomipar Békéscsabán, holott közismert a régió mezőgazdasági ereje. Más az üzleti élet, mint a közigazgatás, de van átjárás.  Eltérőek a közegek, de hasznosíthatók az itt vagy ott szerzett tapasztalatok, többek között követelmény a források ésszerű felhasználása mindkét szférában.

 

– 1990 és 2006 között a pénzügyi és költségvetési bizottság kültagja volt és a megyei önkormányzat gazdasági bizottságában, tanácsadó testületében is több évig dolgozott. Mi motiválta a nagyobb közéleti szerepvállalásra?

A gazdasági kérdések az emberek életét alapvetően határozzák meg. Ezért egy közgazdásznak kell érdeklődést mutatnia a szűkebb és tágabb társadalmi-politikai környezet iránt is, annak megértése, ismerete ugyanis szükséges a jó gazdasági döntésekhez, legalábbis én ezt tanultam meg kiváló iskoláimban, a Közgében, és a közgazdasági egyetemen. Ráadásul a rendszerváltás időszakában voltam fiatal szakember, a 80-as 90-es évek fordulója különleges motivációt jelentett sokak számára, hogy a társadalom és a helyi közélet alakításában részt vegyen. Ez történt velem is, nem személyes a politikai célokat tűztem ki, de szívesen vettem részt a döntések megalapozásában.  

 

– 2014-től Békéscsaba társadalmi megbízatású alpolgármestere volt, 2019-től pedig jaminai képviselőként és alpolgármesterként folytatja a munkát. Ebben a minőségében mit tekint a legfőbb feladatának?

Az alpolgármesterek, így az én konkrét feladataimat is Szarvas Péter polgármester határozza meg. Ezek szélesebb körű teendőket jelentenek, mint a költségvetést és a városrendezettséget felölelő két terület kérdései, melyeket egyébként felügyelek. Ebben a ciklusban a változás az, hogy a munkámat a jaminai városrészt érintő lehetőségek kihasználása, illetve a lakosok részéről jelzett igények, gondok megoldására való törekvés határozzák meg alapvetően. Célom, hogy Jamina és az itt lakók több figyelmet kapjanak. Fejlődő, rendezett, tiszta környezet és javuló infrastruktúra kell itt is. A források mindig szűkösek, de igyekszem aktív lenni, figyelve az itt élőkre, keresve a jó megoldásokat, élve azzal a lehetőséggel, hogy alpolgármesterként sok információ jut el hozzám.

 

– Az idén 30 éves Csabai Mérleghez van-e valamilyen kötődése? Tudta-e esetleg segíteni az újság valamilyen formában az ön munkáját?

Az indulása óta lelkes olvasója vagyok a lapnak. A közéleti oldalakon túl nagyon kedvelem a múltidéző rovatokat és a kulturális híreket. Véleményem szerint a Csabai Mérleg 30 év alatt szépen látható fejlődési ívet mutatott fel és kiválóan teljesíti feladatát, hogy tájékoztassa a békéscsabaiakat a városban történő eseményekről. A munkámban az nyújt segítséget, ha a lap hasábjain a városlakók minél több információhoz jutnak mindazon hétköznapi, szerteágazó feladatról, melyeknek köszönhetően szebb, rendezettebb a város, működik, jól működik Békéscsaba. Külön öröm a számomra, hogy a helyi gazdasági szereplők is egyre többször jelennek meg az önkormányzat újságjában, a hirdetések mellett minden más megjelenésük erősíti a kapcsolatot az újságolvasók, az itt működő vállalkozások és az önkormányzat között. Isten éltesse a Csabai Mérleget!

 

A Csabai Mérleg 2014. november 6-ai számának címlapja a képviselő-testülettel: 

 

További programok »

FEL