Választási közlemény

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának választási közleménye.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Áder János köztársasági elnök – Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően – az országgyűlési képviselők általános választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

 

 

A választási rendszer

 

 

Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján a választás általános, egyenlő, közvetlen és titkos. Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. A választásokat ún. vegyes választási rendszerben bonyolítják le, amelynek megfelelően 106 egyéni választókerületi képviselő mellett 93 képviselő országos listáról jut képviselői mandátumhoz.

 

Egyéni választókerületben a képviselőjelölt párt egyéni jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. Az egyéni választókerületben történő jelöltállításhoz legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges. Egy személy akár több képviselőjelöltet is ajánlhat, az ajánlás ún. ajánlóíveken történik.

 

Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és a fővárosban – összesen legalább 27 egyéni választókerületben egyéni képviselőjelöltet állított. Nemzetiségi listát – nemzetiségenként egyet – az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 %-ának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges.

 

A belföldi állandó lakcímmel rendelkező választópolgárok a fentieknek megfelelően két szavazólapot kapnak a szavazókörben: mindenki szavazhat egyrészt az egyéni választókerületi képviselőjelöltek valamelyikére, valamint leadhatja szavazatát pártlistára vagy nemzetiségi listára.

 

A belföldi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok kizárólag pártlistára adhatják le szavazatukat, egyéni képviselőjelöltre nem voksolhatnak.

 

 

Nemzetiségi névjegyzék

 

 

Azon választópolgárok, akik nem kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, vagy kérték ugyan, de csak a nemzetiségi önkormányzati választásokra kiterjedő hatállyal, pártlistán adhatják le szavazatukat.

 

Akik az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal 2018. március 23. napjáig kérték vagy kérik nemzetiségi névjegyzékbe vételüket (az erre rendszeresített űrlap „B” rovatát is bejelölték), pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

 

Fontos, hogy akik korábban (akár a 2014. évi általános választások előtt) kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, és kérelmüket nem vonták vissza, azok jelenleg is a nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek! Amennyiben ők továbbra is (ugyanabban) a nemzetiségi névjegyzékben kívánnak szerepelni, nincs tennivalójuk. Amennyiben korábban kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal, de 2018. április 8. napján mégis inkább pártlistára kívánnak szavazni, kérelmüket 2018. április 6. napjáig módosíthatják.

 

 

A választópolgárokat érintő további fontos határidők

 

 

Jelöltet ajánlani 2018. március 5. napjáig lehet.

 

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik valamely külképviseleten kívánnak szavazni, külképviseleti névjegyzékbe vételüket 2018. március 31. (szombat) 16 óráig kérhetik.

 

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik a lakóhelyüktől eltérő belföldi településen kívánnak szavazni, 2018. április 6. (péntek) 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési kérelmet.

 

Mozgóurna-kérelem 2018. április 6. (péntek) 16 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodánál vagy a szavazás napján 15 óráig annál a szavazatszámláló bizottságnál, amelynek névjegyzékében a kérelmező szerepel.

 

Szavazni belföldön 2018. április 8. (vasárnap) reggel 6 és 19 óra között lehet.

 

 

Választási Bizottság

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 25-ei ülésén megválasztotta a Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait és póttagjait, akik aznap megtartották a bizottság alakuló ülését.

Az elnök dr. Styaszni Andrea, helyettese Tálas Csaba, a választott tag Bogár Éva. Póttagként kapott megbízatást Kócsi Sándorné és Szeleczki Erzsébet.

A bizottság legfontosabb feladata a választások során a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap adattartalmának jóváhagyása, a választókerületi eredmény megállapítása és a választással kapcsolatos kifogások elbírálása.

A bizottság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@bekescsaba.hu.

 

 

Választási Iroda

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda (amely egyúttal az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatait is ellátja) címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú irodában. Az ügyfélszolgálaton felvilágosítás kérhető, továbbá benyújthatók a külképviseleti névjegyzékbe vételre, átjelentkezésre, mozgóurna igénylésére irányuló, valamint az ún. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek. Az ügyfélszolgálati iroda közvetlen telefonszáma: 66/510-184. A Választási Iroda honlapja: http://valasztas.bekescsaba.hu

 

 

Változik a 33. számú szavazókör helye

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy megváltozott a 33. számú szavazókör helye. A Csabatáj Mezőgazdasági Zrt. Őszi utca 7. szám alatti ebédlője helyett 2018. április 8-án a Mokry u. 14. szám alatti Idősek Klubjában adhatják le szavazatukat a 33. számú szavazókör illetékességi területén élő választópolgárok.

 

 

Figyelmeztetés okmányok érvényességével kapcsolatban

 

 

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el időben megvizsgálni személyazonosító és lakcímet igazoló okmányaik érvényességét és szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.

 

Dr. Bacsa Vendel

jegyző, a Választási Iroda vezetője

 

 

Megosztás:

Címke: , ,