Tudnivalók az októberi népszavazásról

2016. szeptember 25. 11:54 | Mikóczy Erika

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az alábbiakban adok tájékoztatást az Áder János köztársasági elnök által 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról.

 

A szavazás ideje

Szavazni 2016. október 2. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

 

A mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt választópolgár szeptember 30. napján 16 óráig a Helyi Választási Irodánál vagy a szavazás napján 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezheti igényét mozgóurnás szavazásra. A választópolgár kizárólag saját szavazókörének illetékességi területére kérhet mozgóurnát.

 

A szavazókörök

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a szavazókörök területi beosztása megegyezik a 2014. évi beosztással, az alábbi eltéréssel:

  • a 16. szavazókör új helyen, a Kétegyházi út 3. szám alatti Inkubátorház földszinti tárgyalójában,
  • a 17. számú szavazókör szintén új helyen, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Kölcsey u. 27. szám alatti székházában

kerül kialakításra. A fentieken túl több szavazókörnek helyet biztosító intézmény elnevezése megváltozott, a szavazókörök azonban a megszokott helyen lesznek elérhetőek. A kiküldésre kerülő értesítők már az új címet, illetőleg elnevezést tartalmazzák.

A Békéscsabán átjelentkezéssel szavazó választópolgárok, valamint az ún. települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok a 29. számú szavazókörben (Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Irányi u. 14.) adhatják le szavazatukat.

 

Szavazás a lakhelytől eltérő magyarországi településen

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a lakóhelye szerinti szavazókör illetékességi területétől eltérő címen tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell jelölni azt a magyarországi települést, ahol a választópolgár szavazni kíván. A kérelemnek 2016. szeptember 30. (péntek) 16 óráig meg kell érkeznie az illetékes választási irodához. A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodánál, továbbá elektronikus formában ügyfélkapun keresztül vagy a www.valasztas.hu oldalon. A már benyújtott átjelentkezésre irányuló kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16 óráig módosítható, illetőleg vonható vissza.

Átjelentkezés esetén a választópolgár annak a településnek a kijelölt szavazókörében szavazhat, ahová az átjelentkezést kérte. (Figyelem! Átjelentkezés esetén a helyi választási iroda által kijelölt szavazókörben lehet szavazni, a választópolgár csak a települést választhatja meg, a szavazókört nem!)

 

A választópolgár azonosítása

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a választópolgár

  • személyazonosságát és
  • személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát) vagy lakcímét.

Felhívjuk a válaszpolgárok figyelmét, hogy az okmányok a választópolgárok azonosítására kizárólag akkor alkalmasak, ha azok érvényesek (érvényességi idejük nem járt le, olvasható bejegyzést tartalmaznak). Amennyiben a választópolgár felhívásra sem mutat be érvényes okmányokat, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választójoga gyakorlásától. Érdemes ezért előzetesen ellenőrizni az okmányok érvényességét, és szükség esetén időben felkeresni a Békéscsabai Járási Hivatal Kormányablak Osztályát. Fontos azonban, hogy az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A/4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! Ennek megfelelően szükség esetén időben gondoskodjanak az okmányok pótlásáról!

 

A szavazás

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapot és átadja a választópolgárnak. A szavazólap étvételét a választópolgár köteles a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt visszautasítja a szavazástól.

A szavazólap az alábbi kérdést tartalmazza: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe. A szavazólapon elhelyezett „igen” vagy „nem” melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelező.

 

Levélszavazatok leadása

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy ha a szavazás napján Békéscsabán tartózkodnak, itt is leadják a szavazatot tartalmazó válaszborítékot. Erre a Polgármesteri Hivatal Szent István tér 7. földszint 2. számú ügyfélszolgálat irodájában (a főbejáratnál balra) van lehetőség 7.00 óra és 19.00 óra között.

 

Választási kampány a szavazás napján

Népszavazási kampánytevékenységet 2016. október 2. napján 19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:

  • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen –kampánytevékenység nem folytatható.
  • Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
  • Nem tartható kampánygyűlés.
  • Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, kizárólag a helyiségből kilépőket kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását követően tehető közzé.

 

Választási ügyfélszolgálat

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelem (átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel, mozgóurna-kérelem) benyújtható a Polgármesteri Hivatal Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 115–117. irodáiban. Ugyanitt kérhetnek felvilágosítást a népszavazással kapcsolatban. A Választási Iroda telefonszámai: 66/523-809; 66/886-623; 66/886-620.

 

Információk az interneten

A népszavazással kapcsolatos legfontosabb információk, a választási szervek elérhetőségei és döntései) megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen, valamint a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

 

Dr. Bacsa Vendel

jegyző, a választási iroda vezetője

FEL