Támogatják a méhészek tevékenységét

2017. március 12. 06:35 | Balázs Anett

A méztermelés igen értékes mezőgazdasági ágazatnak számít. Nagy szakértelmet igényel, és igen magas az élőmunka igénye. Csupán részben igaz, hogy szezonális ágazatról beszélünk, mert a méhészeknek igen fontos, felelősségteljes munkájuk van az őszi, téli időszakban is. A méhészgazda sikeressége a szaktudásán túl az időjárástól, a különféle állategészségügyi tényezőktől és részben növényvédelmi tevékenységektől is nagyban függ. Érzékeny ágazat révén kiemelkedő jelentősége van a méztermeléssel foglalkozó gazdálkodók célzott agrártámogatásainak – kezdte tájékoztatóját Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője.

Magas minősége és értékes beltartalma miatt, valamint a hazai méhészek gondos munkája következtében a magyar méz igen keresett termék az Európai Unión belül, és a harmadik országokban is. Az országon belül Békés megye is fontos szerepet tölt be a hazai méztermelésben. Évről-évre a nagyjából 300-400 méztermelő nyújt be támogatási kérelmet a Főosztályhoz. A 2016-os évben 374 db kérelem került benyújtásra Békés megyében, közel 50 millió Ft igényelt támogatási összeggel.

A termelők több intézkedésre kaphatnak támogatást. A kérelmek benyújtásának az alapfeltétele, hogy a méhész-gazdálkodó a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg kérelemre nyilvántartásba legyen véve. A kérelmet benyújtó lehet természetes, vagy jogi személy is, aki, vagy amely rendelkezik a kérelembenyújtás évére vonatkozóan az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél (OMME) érvényes tagsági igazolásával, és megfelel az intézkedés végrehajtását szabályozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Támogatást méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatására, illetve varroa atka elleni alternatív védekezés keretében – higiénikus aljdeszka beszerzésére is igénybe lehet venni. Továbbá kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakítására és a rendszer fenntartására, a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító beszerzésére is. A kifizető ügynökség ezen túl támogatást nyújt a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésére, illetve a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához is, az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatása intézkedés keretében. Az intézkedések között a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása is szerepel – emelte ki a főosztályvezető.

A 2016. augusztus 1-jén megkezdődött és a 2017. július 31-ig tartó 2016/2017. végrehajtási időszakban igénybe vehető támogatások mértékét és a támogatás igénybevétel szabályait a vonatkozó FM rendelet határozza meg.

Ezek a leggyakrabban előforduló hibák

Egyrészt kiemelt jelentősége van annak, hogy az ügyfél a kérelem benyújtásával egyidejűleg jelentse be a fizetési számlaszámát. Előforduló hiba, hogy az igény érvényesítésére jogosult az aláírásával nem hitelesíti a kérelmét. Az ügyintézés során gyakran tapasztaljuk, hogy a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) nyilvántartása szerint a kérelmező nem rendelkezik nyilvántartásba vett méhcsaláddal. A szabályozó  rendelet értelmében a TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért, vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős annak minden jogkövetkezményével együtt. Ezen hibák meggátolják a támogatási összegek kifizethetőségét.

A méhészeknek szóló támogatások kapcsán is további fontos információ található az OMME (http://www.omme.hu/) illetve a MÁK honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/), de megyei gazdálkodóink további értékes híreket találhatnak a http://www.bekesijarasok.hu/kormanyhivatali-hirek internetes oldalon. Bármely felmerülő kérdés esetén ügyfeleink bizalommal keressék a Békés Megyei Kormányhivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának ügyfélszolgálatát ˗ zárta tájékoztatóját Dr. Rákóczi Attila főosztályvezető.

További programok »

Mezőgazdaság

Döntés született a területalapú támogatások kapcsán

A területalapú támogatások egy gazdaság számára kifizethető maximális összegére vonatkozó szabályok (capping) módosításáról is döntöttek a legutóbbi uniós csúcson – hivatkozik a Takarékbank közleményére az agrotrend.hu.
2020. augusztus 11. 18:26
FEL