Szociális bérlakásokat alakítanak ki Dobozon

2020. február 11. 06:13 | behir

Az önkormányzat 200 millió forintot nyert a fejlesztésre.

Doboz önkormányzata száz százalékos, vissza nem térítendő támogatás részeként 200 millió forintot nyert a Széchenyi 2020 programban a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című pályázati kiíráson.

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése a nagyközségben.

A projektben várhatóan javul a szolgáltatások színvonala és a szegregátumban élők életminősége.

A támogatás egy másik konstrukciót egészít ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával, közösségi létesítmény kialakításával, út felújításával a szegregátumban, eszközök, berendezés vásárlásával.

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához.

A megvalósítani kívánt célok közé sorolható a lakhatási körülmények javítása – deszegrációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel lakhatási mobilizáció elősegítésével, új szociális bérlakások kialakításával.

Fejlesztik a környezeti infrastruktúrát, elősegítik a szolgáltatásokhoz való hozzáférést  az elmaradottság csökkentésével, az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével, illetve a  szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával. Így például szolgáltatóházat alakítanak ki (a szegregátumon kívül) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, mely biztosítja a közösségi teret a rendezvényekhez és a program megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz, de lesz egy szolgáltató pont  a szegregátumban is, és fejlesztik a közösségi teret közterületen, valamint útfelújításra is lehet számítani.

További programok »

Fejlesztéspolitika

Megújult és korszerűbb lett az Árpád fürdő épülete

Újabb energetikai beruházást adtak át Békéscsabán. Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő területén lévő, helyi védelem alatt álló Jázmin Egészségcentrum épületére a kivitelezés során napelemeket helyeztek el, szigetelték a tetőfödémet, nyílászárókat cseréltek. A 81 millió forint értékű európai uniós fejlesztésből az épületet is akadálymentesítették.
07:08
FEL